Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Uczestnicy stażu w Niemczech już w Rybniku


Miasto Rybnik wspólnie z zaprzyjaźnionym niemieckim miastem Dorsten zrealizowały w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten”.Projekt ten był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich. Promotorem projektu był Urząd Miasta Rybnika. W jego realizację zaangażowały się również Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej.

Partnerami ze strony niemieckiej byli: firma Windor GmbH, zajmująca się wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz Urząd Miasta Dorsten.

Ofertę wyjazdu na staż do Niemiec skierowano do bezrobotnych absolwentów szkół wyższych o kierunkach informatyka, elektronika, automatyka i telekomunikacja oraz do młodych pracowników. Koniecznym warunkiem udziału w stażu była znajomość języka niemieckiego.

Spośród wielu zainteresowanych stażem wybrano cztery osoby, które spełniały warunki wynikające z założeń projektu.

Byli to: Michał Magiera, Tadeusz Hanusek i Adam Grabowski – bezrobotni absolwenci oraz Łukasz Grzesik jako młody pracownik.

Przed wyjazdem do Niemiec przyszli stażyści uczestniczyli przez osiem tygodni w szkoleniu językowym przeprowadzonym przez Agencję Usług Lingwistycznych LOGMAR w Rybniku.

Celem tego szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego funkcjonowania podczas stażu, głównie w zakresie posługiwania się językiem technicznym ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i elektronicznej. W dniu 8 stycznia br. czterech młodych stażystów wyjechało do partnerskiego dla Rybnika miasta Dorsten, by w dwa dni później rozpocząć dziewięciotygodniowe staże w firmach niemieckich.

Dwóch absolwentów informatyki realizowało swoje staże w firmie RAG Informatik GmbH w Gelsenkirchen, zaś absolwenci elektroniki w firmie Eickhoff Bergbautechnik GmbH z siedzibą w Bochum.

RAG Informatik GmbH jest firmą świadczącą usługi informatyczne. Zakresem jej działania jest wspomaganie firm z wielu branż m.in. przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, wydobywczego, samochodowego, służby zdrowia i administracji poprzez stosowanie w nich nowoczesnych systemów informatycznych i technologii, zapewniając im uzyskiwanie jak najlepszych wyników ekonomicznych przy zachowaniu wysokiej jakości usług i realizacji wymagań klientów, będących warunkami funkcjonowania firmy na rynku. Grupa Eickhoff GmbH posiada cztery zakłady w Niemczech oraz wiele filii na całym świecie.

Zakład Eickhoff Bergbautechnik GmbH w Bochum, gdzie odbywali staż nasi elektronicy, produkuje maszyny i urządzenia dla górnictwa wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem. Firma jest w pełni zautomatyzowana i wszystkie procesy technologiczne sterowane są komputerowo.

Celem stażu w niemieckich firmach było poznanie przez uczestników funkcjonowania tamtejszych przedsiębiorstw, uzyskanie przez nich nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych w dziedzinie stosowania nowoczesnych technologii, możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w pracy zawodowej oraz nabycie nowych kompetencji językowych, głównie z zakresu słownictwa technicznego.

Wiedza zdobyta podczas stażu w firmach niemieckich powinna przyczynić się do podniesienia konkurencyjności jej uczestników na lokalnym rynku pracy. Program stażu w każdej z firm składał się z kilku stałych elementów, takich jak poznanie struktury organizacyjnej firmy wraz z pracą jej działów, poznanie przepisów i regulacji prawnych, sposobów zarządzania i działań marketingowych, kluczowych dostawców i klientów, podstawowych produktów i usług będących w ofercie firm, jak i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii pozwalających na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Uczestnicy stażu mieli też sposobność realizacji własnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

Łukasz Grzesik – absolwent Politechniki Śląskiej i Michał Magiera – absolwent Uniwersytetu Śląskiego – z wykształcenia informatycy, realizowali swoje staże w firmie RAG Informatik GmbH w Gelesenkirchen.

W firmie tej mieli możliwość zapoznania się z nowymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Uczestniczyli w procesach realizacji projektów począwszy od poznania potrzeb i możliwości klientów, poprzez rozplanowanie realizacji, samą realizację, testowanie i wdrażanie u klienta. Stażyści wykonali w firmie samodzielnie projekt, polegający na zaprojektowaniu i konfiguracji serwera telefonii internetowej Voice over IP. Projekt ten wymagał kontaktów ze specjalistami z firmy w celu wspólnej konfiguracji urządzeń współpracujących ze sobą.

Tadeusz Hanusek i Adam Grabowski – absolwenci Politechniki Śląskiej, z wykształcenia elektronicy w firmie Eickhoff Bergbautechnik GmbH w Bochum poznali pracę wszystkich jej działów, począwszy od biura konstrukcyjnego, aż do działu sprzedaży, dowiadując się co dzieje się z produktem od momentu projektowania poprzez zakup lub produkcję odpowiednich części, z których ma się składać produkt finalny aż do momentu sprzedaży, a później serwisu, kontroli lub ewentualnych napraw gwarancyjnych. Czynnie uczestniczyli przy konstruowaniu i produkcji końcowego wyrobu. Mogli samodzielnie testować i konfigurować poznawane urządzenia. Przykładowo, sporo czasu poświęcili na poznanie magistrali CANopen( magistrala stosowana w kombajnach górniczych firmy Eickhoff oraz między innymi w nowoczesnych samochodach). Mieli okazję samodzielnie zbudować z kilku urządzeń, sieć opartą na magistrali CANopen. Wspólnie z pracownikami firmy uczestniczyli w testowaniu i konfiguracji sterownika silnika SIMOCODE-DP firmy Siemens, który przeszedł pomyślnie testy i będzie używany w nowych maszynach.

Opiekunowie stażystów w firmach niemieckich bardzo wysoko oceniali naszych absolwentów, nie tylko ich zaangażowanie w pracę, ale również posiadane umiejętności.

Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że dziewięciotygodniowy staż w Niemczech był bardzo pozytywnym doświadczeniem. Dzięki niemu wzbogacili swoją wiedzę zawodową, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, ale też wiedzę o kulturze i sposobie pracy w firmach niemieckich. Jednocześnie staż ten dawał możliwość poszerzenia znajomości języka niemieckiego i sprawnego posługiwania się nim, zarówno w pracy, jak i w towarzystwie ich nowych niemieckich znajomych.

Pobyt w Dorsten był okazją do spotkań towarzyskich z ludźmi bezpośrednio związanymi z realizacją projektu, jak również z osobami związanymi z partnerstwem miast Rybnika i Dorsten. Oprócz oficjalnych spotkań, jak chociażby z Burmistrzem Miasta Dorsten Lambertem Lütkenhorstem, miały też miejsce spotkania towarzyskie z członkami Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten.

W czasie wolnym od pracy nasi stażyści dzięki przychylności i wsparciu przyjaznych im osób zwiedzali większe miasta Zagłębia Ruhry, jak też ciekawe okolice Dorsten.

Zdjęcie: T. Hanusek (z lewej), A. Grabowski (z prawej) i pracownik firmy Eickhoff Bergbautechnik GmbH w Bochum.

Zdjęcie: Ł. Grzesik (z lewej), M. Magiera (z prawej) i pracownik RAG Informatik GmbH

„Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie jego Promotor Urząd Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2. Krajowa Agencja oraz Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.

Źródło: Wydz. Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji EuropejskiejPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-04-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt