Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Odziedzicz pracę


Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL rozpoczęło realizację projektu „Odziedzicz pracę”.Jego głównym celem jest wypracowanie metod hamujących proces dziedziczenia bezrobocia w rodzinach długotrwale borykających się z tym problemem.

Bezrobocie to wciąż najważniejszy problem społeczny w naszym kraju. Rodzi on bowiem kolejne – zwiększanie się marginesu społecznego i patologii, a zatem także – wzrost przestępczości. Ze względu na ubytek miejsc pracy w restrukturyzowanym przemyśle, problem ten w dużym stopniu dotyczy naszego regionu. Nasila się też proces dziedziczenia bezrobocia. W rodzinach, gdzie ojciec lub matka, czy też oboje rodzice są trwale bezrobotni, zanikł nawyk pracy oraz jej poszukiwania a także potrzeba kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji u dzieci. Rodzą się tym samym trudne do wykorzenienia zmiany mentalne, a wiele z takich rodzin egzystuje na krawędzi ubóstwa .

Zadaniem projektu „Odziedzicz pracę” jest wypracowanie metod aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej – instytucje lokalne i organizacje pozarządowe.

Beneficjentami programu będą rodziny dwupokoleniowe dotknięte długotrwałym bezrobociem, a celem – zaktywizowanie rodziców na rynku pracy i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia.

Program zakłada pracę z psychologami, doradcami zawodowymi i pedagogami. Specjaliści w kontakcie z wyselekcjonowanymi rodzinami, określą predyspozycje zawodowe członków rodzin, ocenią ich braki w umiejętnościach zawodowych, a także zdiagnozują ewentualne dysfunkcje rozwojowe dzieci. Następnie rozpocznie się terapia indywidualna, rodzinna oraz grupowa, przeprowadzone zostaną także testy reorientacji zawodowej.

Spotkanie robocze Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Odziedzicz pracę". Foto: RCEZ

We współpracy z odbiorcami projektu stworzony zostanie program szkoleń dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kursy zawodowe kończyć się będą warsztatami „Moja mała firma”, prowadzonymi z udziałem doradców biznesowych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w półrocznych praktykach zawodowych oraz w 2-tygodniowym wyjeździe studyjnym do partnerów zachodnich w celu zapoznania się z nowoczesnym sposobem zarządzania firmą. Bezrobotni objęci projektem będą ukierunkowywani na zakładanie małych, rodzinnych firm, będą też pod stałą opieką doradców zawodowych. Planowane jest powstanie inkubatorów rodzinnej przedsiębiorczości oraz organizowanie targów przedsiębiorczości rodzinnej.

W projekcie znajdzie się także miejsce na wymianę doświadczeń z partnerami ponadnarodowymi.

Realizacji założonych celów służyć będzie partnerstwo zawiązane pomiędzy czternastoma instytucjami: Urząd Miasta Rybnika, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Warszawa), Kuratorium Oświaty w Katowicach, Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy (Rybnik), Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybnik), Ośrodek Pomocy Społecznej (Czerwionka–Leszczyny), Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (Gliwice), „Arka” Sp. z o.o. (Katowice), Fundacja ekologiczna „Ekoterm Silesia” (Rybnik), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – KPK „PRACA” w parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Rybnik), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (Rybnik).

Więcej informacji: Joanna Kryszczyszyn, tel. (32) 42-22-433, fax (32) 42-22-433, e-mail:dyrekcja@rcez.pl, odziedziczprace@rcez.pl

Źródło: RCEZPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-04-26

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt