Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Apel w sprawie samorządów


Jednogłośnie został przyjęty apel Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie kształtowania norm prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce.Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Parlamentu i Rządu RP, aby stanowienie prawa wiążącego się z nakładaniem na samorządy lokalne nowych zadań i sposobem ich finansowania odbywało się z zachowaniem podstawowych kanonów obowiązujących w dziedzinie tworzenia prawa oraz funkcjonowania systemu prawnego. Poprawna legislacja jest podstawą istnienia państwa demokratycznego oraz fundamentem ładu prawnego.


System prawny w Polsce budzi obecnie zasadnicze zastrzeżenia, ze względu na szereg podstawowych błędów legislacyjnych, dotykających codziennego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Tryb nakładania na samorządy nowych zadań i niekorzystnej dla samorządów zmiany sposobu finansowania zadań zasługują na surową krytykę wobec naruszania wymogów wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Samorządy lokalne w każdej właściwie dziedzinie funkcjonowania stają na co dzień wobec problemów wynikających z niewłaściwej i niedoskonałej legislacji, utrudniających realizację obowiązków związanych z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnych.


Oczekujemy, że po 15 latach funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego tworzenie nowego prawa dotyczącego samorządów lokalnych odbywać się będzie w sposób odpowiedzialny, bez nieuzasadnionego pośpiechu, z uwzględnieniem wysokich wymogów jakościowych, z zachowaniem czasu na niezbędne konsultacje z samorządami lub ich przedstawicielstwami oraz z przestrzeganiem procedur i terminów niezbędnych dla dobrego przygotowania administracji samorządowej do wdrożenia nowych przepisów. Oczekujemy także, że wprowadzanie nowych uregulowań prawnych będzie poprzedzone koniecznymi symulacjami przewidywanych finansowych skutków nowych regulacji. Domagamy się również, by stanowione normy prawne nie godziły w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, co niejednokrotnie ma miejsce.


Samorządy lokalne nie uchylają się od przyjmowania nowych zadań, ale nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego nowych obowiązków powinno być czynione z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności środków do zadań, gwarantowanej przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w art. 167 ust. 1 i 4, zgodnie z którą samorządy powinny otrzymywać środki w kwocie niezbędnej dla wykonywania zadań własnych obowiązkowych oraz zadań zleconych.


Szczególną uwagę zwracamy ponadto na fakt, iż zmiana sposobu wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów, wprowadzona ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, pociągnąć za sobą miała szereg zmian legislacyjnych, które powinny być kolejnym etapem zapoczątkowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego. Oczekujemy, że zmiany ustrojowe i kompetencyjne, dotyczące samorządu terytorialnego będą konsekwentnie realizowane, umożliwiając sprawne zarządzanie sprawami lokalnymi.

Katowice, 20 maja 2005 r.

Źródło: ŚZGiPPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-05-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto w sercu ma tylko nienawiść,
nigdy nie zazna miłości i szczęścia.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt