Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


30 czerwca o godz. 16.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie dyplomów gratulacyjnych z okazji 15 – lecia Samorządu Terytorialnego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 5. Informacja nt. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.
 6. Zmiany w publicznym programie emisji obligacji komunalnych.
 7. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2005 r.
 8. Zmiana uchwały RM w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na współfinansowanie budowy kanalizacji w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku”oraz budowy kanalizacji w dz. Radziejów i Popielów w Rybniku”.
 9. Przyznanie dofinansowania z GFOŚiGW.
 10. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Spółka z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów.
 11. Zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005 – 2008 - „Hydroinstal” Sp. z o.o ./Plan – do wglądu w Biurze Obsługi Rady/.
 12. Przystąpienie do I etapu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku” w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 13. Omówienie problematyki dotyczącej imiennych głosowań
  a. projekt grupy radnych
  b. projekt Przewodniczącego Rady
 14. Opis granic obwodów głosowania w mieście.
 15. Utworzenie obwodu głosowania w WSS Nr 3.
 16. Realizacja przez Miasto Rybnik projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”.
 17. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2004-2006.
 18. Zmiany w uchwale dot. organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w Rybniku – Niedobczycach przy ul. Andersa 6.
 19. Upoważnienie Dyrektora OPS w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania zaliczek alimentacyjnych.
 20. Zmiana w uchwale dot. organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.
 21. Zmiany w statucie OPS w Rybniku.
 22. Przyjęcie „Karty współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rybnika”.
 23. Zmiany w regulaminie wynagrodzeń na 2005 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 24. Zniżki, zasady rozliczania w tygodniowym wymiarze godzin oraz obowiązkowy wymiar godzin etatów wspierających.
 25. Przystąpienie Miasta Rybnika do partnerstwa „Odziedzicz pracę” realizowanego ramach programu operacyjnego – program inicjatywy wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.
 26. Udział Miasta Rybnika w Projekcie pt. „Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika” na rok szkolny 2005/2006 w ramach ZPORR oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów /regulamin do wglądu w Biurze Obsługi Rady/.
 27. Zmiana uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.
 28. Zbycie, nabycie...
 29. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 30. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-06-28

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt