Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


19 października o godz. 16.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Informacja o składaniu oświadczeń majątkowych.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2005.
 6. Przyznanie dofinansowania z GFOŚ i GW.
 7. Ustalenie zadania obejmującego prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 8. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z przystąpieniem do projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”.
 9. Zmiany odnośnie roku 2006 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń-kanalizacyjnych na lata 2004-2006 /aneks do wglądu w Biurze Obsługi Rady/.
 10. Przystąpienie Miasta Rybnika do realizacji programu „Ty też możesz zostać dawcą krwi” na lata 2005-2007.
 11. Powołanie członków Rady Muzeum w Rybniku.
 12. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
 13. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przy ul. Sosnowej.
 14. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla części terenu byłych zakładów Ryfama.
 15. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką.
 16. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu Skotnicy.
 17. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po północnej stronie ulicy Edukacji Narodowej w dzielnicy Golejów.
 18. Ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu, celem określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach, Przedszkolach i Placówkach Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 19. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika.
 20. Zmiany w uchwale RMR o ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych.
 21. Zbycie, nabycie...
 22. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta.
 23. Rozpatrzenie skargi.
 24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 25. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi Rady
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-10-12

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt