Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 28 grudnia 2005 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się ostatnia w tym roku sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zaciągnięcie pożyczek na prefinansowanie projektów ZPORR.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2005.
 6. Ustalenie wykazu wydatków w budżecie miasta na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Upoważnienie Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych.
 8. Przyznanie dofinansowania z GFOŚiGW.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 10. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy /Regulamin do wglądu w Biurze Obsługi Rady/.
 11. Zaliczenie ulic do kategorii dróg gminnych i nadania nazw ulicom /mapy – załączniki do wglądu w Biurze Obsługi Rady/
 12. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 13. Określenie warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.
 14. Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności usamodzielnionych wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności usamodzielnionych wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 15. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 16. Nabycie, zbycie...
 17. Rozpatrzenie skarg.
 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 19. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-12-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Przyjaciel to ktoś kto rozumie twoje milczenie
i nie pyta o powód.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt