Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Nabór studentów do programu stypendiów


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór studentów do „Programu Stypendiów dla studentów Miasta Ryrnika na II semestr roku akademickiego 2005/2006" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu miasta.Warunkiem przyznania stypendium na okres 5-ciu miesięcy, w maksymalnej wysokości 150 zł miesięcznie, będzie udokumentowanie:

  1. posiadania statusu studenta II semestru roku akademickiego 2005/2006, potwierdzonego zaświadczeniem z uczelni;
  2. stałego zameldowania w Rybniku (kserokopia dowodu osobistego);
  3. dochodu netto na osobę w rodzinie za 2004 r. w wysokości nie przekraczającej 504,00 zł (583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2004 r. wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Druki wniosków o przyznanie stypendium oraz pełny tekst regulaminu przyznawania stypendiów można pobrać:

  • w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2;
  • w pokoju 101 Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika , ul. 3 Maja 27;
  • na stronie internetowej miasta:

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta wnioskującego o przyznanie stypendium


Wypełnione wnioski, wraz z dokumentami wymienionymi w punktach 1-3, przyjmowane będą w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 27, pokój nr 101, w okresie od 6 marca do 31 marca 2006 r. w godzinach pracy urzędu miasta.

UWAGI:

  1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie 31 marca 2006 r. lub wadliwie wypełnione nie będą rozpatrywane.
  2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów jest uzależniona od wysokości przyznanego miastu Rybnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Zobacz również:

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu stypendiów dla studentów z terenu Miasta Rybnika w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów w II semestrze roku akademickiego 2005/2006.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-03-05

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt