Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Działaj lokalnie


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności .Program realizowany jest we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sponsorami lokalnymi: Związek Gmin Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i firma MARAT z Rybnika.

Założenia i cel konkursu


Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie minimalnie 10 dotacji na projekty, które:
a) wynikają z potrzeb danej społeczności,
b) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
c) przyczyniają się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innym,
d) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
e) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Kto może ubiegać się o dotacje?
Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucji publicznych posiadających osobowość prawną, oraz inicjatyw obywatelskich działających przy organizacjach, szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, etc. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
a) mają siedzibę na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
b) planują prowadzić działania w miejscowości liczącej do około 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą zostać dofinansowane również projekty adresowane do społeczności miast powyżej ok. 20.000 mieszkańców, ale łączna wartość dotacji na działania realizowane w tych miastach finansowanych ze środków PAFW nie może przekroczyć 20% puli środków przyznanych LOG, tj. 35 000,00 zł
c) mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań planowanych w ramach projektu i rozliczenia dotacji;
d) prowadzą ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów realizacji dotowanego projektu z podziałem na koszty finansowane z dotacji i pozostałe;
e) oprócz „Działaj Lokalnie” równolegle realizują nie więcej niż jeden projekt finansowany ze środków PAFW (w ramach programów Równać Szanse, English Teaching, Liderzy PAFW, RITA, Obywatel i Prawo lub Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Termin realizacji projektów: 1 czerwca 2006 r. – 30 listopada 2006 r.

Termin składania ofert:
a) oferty należy składać wyłącznie na obowiązującym druku (do pobrania ze strony internetowej CRIS: www.cris.org.pl lub w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Rybniku, ul. JF. Białych 7, 44-200 Rybnik) terminie od 1 kwietnia 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. w godz. od 9.00 do 17.00
b) w przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego,
c) Oferty niekompletne albo złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 maja 2006 r.,
e) informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej CRIS www.cris.org.pl oraz podana przez RADIO 90
f) podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu.

Postanowienia końcowe
a) Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 6 000,00 zł, Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana.
b) Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, ul. JF. Białych 7, 44-200 Rybnik, w terminie od 1 kwietnia 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr telefonu: 032- 739 55 12 lub e-mail: cris@cris.org.pl.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU do wglądu na stronie internetowej www.cris.org.pl


HARMONOGRAM SZKOLEŃ W ZAKRESIE PISANIA WNIOSKÓW
"Konkurs grantowy - Działaj Lokalnie V"


RYBNIK
19 kwietnia 2006 r. godz. 17.00 Ikubator Organizacji Pozarządowych, ul. Floriańska 1 (Nowiny) w Budynku BUSHIDO

WODZISŁAW Śl.
19 kwietnia 2006 o godz. 16:30 w świetlicy Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wodzisław Śl. przy ul. Kubsza 13 w Wodzisławiu Śl.

JASTRZEBIE ZDR.
20 kwietnia 2006 r. godz. 17.00 Miejska Bibliotek Publiczna w jastrzębiu Zdr. ul.Wielkopolska 1A - Polskie- Koło Niewidomych koło w Jastrzębiu Zdroju

RACIBÓRZ
21 kwietnia 2006 r. godz. 16.00. – Szkoła Społeczna „Słoneczko”, ul. Lwowska 9 – organizator Stowarzyszenie Kulturalne ASK i Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-04-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Mam mniej, niż się spodziewałem,
ale może więcej oczekiwałem, niż należało?

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt