Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 31 maja o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2006 rok.
 5. Procedura uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 6. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Rybnika oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
 7. Ustalenie źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz określenia jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych.
 8. Udzielenie dotacji z budżetu miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 9. Szczegółowe zasady oraz tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 10. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja źródła ciepła i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach przy Placu Pokoju nr 1”.
 11. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wodzislawskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej w Rybniku”.
 12. Przyznanie dofinansowania z GFOŚiGW.
 13. Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno – sportowego „Grzybówka”.
 14. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 15. Zmiany w statucie Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu.
 16. Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 17. Przyjęcie pilotażowego „Programu pomocy osobom bezrobotnym w formie bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej, w celu aktywnego poszukiwania pracy”.
 18. Zmiany w regulaminie stypendiów.
 19. Nadanie imienia Gimnazjum nr 10 przy ul. Karola Miarki 64 w Rybniku.
 20. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2006/2007.
 21. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu w dzielnicy Chwałowice i Radziejów.
 22. Nabycie, nieodpłatne przejęcie, zmiana, zbycie, oddanie w użytkowanie nieruchomości.
 23. Dzierżawienie nieruchomości.
 24. Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami.
 25. Skargi.
 26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 27. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-05-29

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt