Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Podniesiony rating Rybnika


W poniedziałek, 26 czerwca, Fitch Ratings podniósł rating Miasta Rybnika z “A-(A minus)(pol)” do “A(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.Podniesienie ratingu Rybnika odzwierciedla dobre wyniki budżetowe, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego.

Rating bierze również pod uwagę sytuację gospodarczą w Mieście, w tym wysoki udział górnictwa w lokalnej gospodarce, przewidywany dalszy wzrost wydatków inwestycyjnych Miasta, co przyczyni się do wzrostu jego zadłużenia.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że wyniki budżetowe Miasta będą dobre, a ostrożna polityka w zakresie zadłużania będzie kontynuowana.

Wyniki budżetowe Miasta są dobre. W latach 2004-2005 dochody operacyjne wzrosły o 13% i 15%. Poprawiła się również marża operacyjna (nadwyżka operacyjna do dochodów operacyjnych) i wyniosła 14.6% w 2004r. oraz 16.2% w 2005r. Nadwyżka operacyjna znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Na koniec 2005r. zadłużenie Rybnika wyniosło ok. 90 mln zł, z tego 85% stanowiły obligacje. Pomimo niewielkiego wzrostu zadłużenia w 2005r., wskaźniki zadłużenia poprawiły się dzięki znacznej poprawie wyników budżetowych. Wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących spadł z 32% w 2003r. do 27% w 2005r.

W związku z programem inwestycyjnym zadłużenie Miasta wzrośnie i w 2006 roku przekroczy 100 mln zł. Natomiast w średnim okresie może ono wzrosnąć do około 200 mln zł. Jednak dobre wyniki budżetowe osiągane również w przyszłości oraz ostrożna polityka w zakresie zadłużania pozwolą ograniczyć wzrost wskaźników obsługi zadłużenia.

Krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.

Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może ulec zmianie ocena ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Prognozy mogą być „pozytywne”, „negatywne” lub „stabilne”. Pozytywna lub negatywna prognoza nie zakłada, że zmiana oceny jest nieunikniona.

Znaki „-” i „+” dodane do symbolu ratingu oznaczą status w obrębie danej kategorii.

Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie.

Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.

Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

Źródło: Wydz. Finansów UMPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-06-27

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Młodość jest piękna, dopóki się nie skończy. A później... jest zwykle jeszcze piękniejsza... we wspomnieniach.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt