Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Bliżej dziecka – bliżej rodziny


W poniedziałek, 2 października Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się regionalna konferencja „System opieki nad dzieckiem i rodziną w Rybniku - bliżej dziecka – bliżej rodziny”.Początek konferencji - godzina 9.00

Konferencja połączona będzie z otwarciem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28, które odbędzie się o godz. 14.00.

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Ewa Ryszka – Zastępca Miasta Rybnika – Lokalny System Opieki nad dzieckiem i rodziną w Rybniku
  2. Marzena Bartosiewicz, Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS – pomoc społeczna w Polsce
  3. Stanisław Drzażdżewski – radca generalny Departamentu Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych MEN – System opieki - wczoraj i dziś
  4. Ewa Kolonko – Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej - Programy pomocowe realizowane w ramach środków Unii Europejskiej
  5. Dominika Błasiak – Konsultant ROPS w Katowicach - Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020
  6. Krzysztof Kazek – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  7. Elżbieta Matyjasik – Sędzia Wizytator Sądu Okręgowego w Gliwicach – Prawo w rodzinie
  8. Barbara Passini – Dyrektor Krajowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD Warszawa – Rodzinna Opieka Zastępcza
  9. Ks. Prof. Dr hab. Henryk Krzysteczko – Kierownik Studiów Podyplomowych UŚ – wydziału teologicznego – Powiernictwo Rodzin
  10. Andrzej Olszewski – Prezes Stowarzyszenia PRO FAMILIA Kraków – Rodzinna Opieka Zastępcza – program szkoleniowy „RODZINA”.

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku utworzony z dniem 1 września br. Uchwałą Nr 783/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r., jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, a terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika.


Celem Ośrodka jest: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w rodzinnych formach opieki (rodzinie adopcyjnej, rodzinie zastępczej lub placówce rodzinnej); prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej celem pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób, zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówki rodzinnej; udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz z zakresu prawa rodzinnego (poradnictwo, wspieranie, terapia) dzieciom, osobom realizującym różne formy opieki zastępczej i rodzinom naturalnym.

Foto: L. TylPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-09-29

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt