Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Wyrównać szanse młodych


Miasto Rybnik wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu edukacyjnego „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”.Partnerami projektu są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz CRIS, dodatkowo w projekt będą zaangażowani ekspercki z Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty.

Projekt jest w 75% finansowany z EFS oraz w 25% z budżetu państwa, wkład własny beneficajenta nie jest wymagany.

Projekt obejmie 51 spośród 64 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczy się 16 040 uczniów, a poziom wyników nauczania jest niższy niż średnia wojewódzka.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości równego dostępu uczniom rybnickich szkół do szeroko pojętej edukacji poza godzinami lekcyjnymi.

Cele pośrednie projektu to:

  • podnoszenie poziomu nauczania w szkołach,
  • stwarzanie możliwości pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pochodzącym ze środowisk zaniedbanych, rodzin patologicznych i środowisk wiejskich,
  • umożliwianie rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

W ramach projektu przewiduje się m. in. następujące działania: organizacja zajęć wyrównawczych, motywacyjnych, spotkań z psychologami, kółek zainteresowań, językowych i informatycznych, konkursów, wizyt studialnych, wycieczek i konferencji oraz działań animacyjnych.

Dodatkowo przewiduje się zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu. Projekt obejmować będzie 51 spośród 64 szkół podstawowych.

Budżet projektu wynosi: 8 934 060 zł, z czego na: budżet administratora projektu (Urząd Miasta Rybnika) wynosi: 8 833 060 zł z czego na: - koszty związane z realizacją programów rozwojowych przypada: 7 540 016 zł - wydatki związane z personelem: 1 043 100 zł - pozostałe (promocja projektu, organizacja konferencji, audyt): 249 944 zł budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi: 22 500 zł budżet CRIS-u: 78 500 zł

Źródło: Wydz. Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej UMPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-10-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Czuć ból - znaczy być żywem. Nie ma życia bez cierpienia.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt