Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zakończenie kontraktów


Zakończyła się budowa kanalizacji w rybnickich dzielnicach Radziejów i Popielów.Powstała też pompownia P III w dzielnicy Niedobczyce i odtworzone zostały nawierzchnie dróg w Niedobczycach, Niewiadomiu i Paruszowcu-Piaskach. 

 

Trzy wspomniane kontrakty realizowane były w ramach prowadzonego przez miasto unijnego projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.


Oficjalne zakończenie kontraktów, nastąpi w czwartek, 21 grudnia, o godzinie 10.30 w rejonie pompowni PP II przy ul. Konarskiego w rybnickiej dzielnicy Popielów. Wtedy też nastąpi rozruch tejże pompowni. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz miasta z prezydentem Adamem Fudalim, radni, przedstawiciele wykonawców robót, przedstawiciele rybnickiego PWiK oraz zaproszeni goście.

 

W trakcie dwóch lat budowy kanalizacji sanitarnej w Radziejowie i Popielowie powstało jej 49,5 km (w tym 36,2 km kanalizacji grawitacyjnej; 4,4 km kanalizacji tłocznej; 8,6 km przyłączy domowych i ponad 300 metrów zbiorników retencyjnych) oraz dwanaście przepompowni ścieków. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji - z początkiem przyszłego roku - 1.070 posesji. Roboty w tych dzielnicach prowadziło konsorcjum wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w składzie Hydrobudowa 6 S.A. z Warszawy oraz Hydrobudowa Śląsk S.A. z Katowic. Głównym podwykonawcą robót kanalizacyjnych była firma Akwedukt Sp. z o.o. z Kielc. Nowopowstała sieć kanalizacji zostanie przekazana do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Umowa na realizację prac opiewa na kwotę 9.688.574,07 euro netto.


Z kolei podpisanie umowy na budowę pompowni ścieków P III w Niedobczycach miało miejsce w czerwcu br. i było konsekwencją zerwania kontraktu z Hydrobudową 9 Sp. z o.o. Pompownia P III jest obiektem tranzytowym, którego wykonanie i funkcjonowanie jest niezbędne do zapewnienia przesyłu ścieków z Radziejowa i Popielowa, gdzie już zakończono roboty. Jej budowa, prowadzona przez Hydrobudowę 6 S.A., trwała cztery miesiące, a kontrakt opiewał na kwotę netto 808.188,56 euro.


Po zerwaniu kontraktu z Hydrobudową 9 Sp. z o.o., konieczne było również odtworzenie nawierzchni dróg po przeprowadzonej budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski. Zaistniała sytuacja stwarzała ogromne zagrożenie dla ruchu drogowego, co mogło doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Rybnika. W związku z tym, w czerwcu br. podpisano umowę z firmą Akwedukt Sp. z o.o., która w ciągu pięciu miesięcy trwania kontraktu odtworzyła dwanaście ulic w Niedobczycach o łącznej powierzchni 15.909 metrów kw., siedem ulic w Niewiadomiu o powierzchni 13.612 metrów kw. i siedmiu ulic w Paruszowcu-Piaskach o powierzchni 8.270 metrów kw. Wartość robót wykonanych w ramach kontraktu wyniosła 1.255. 921,09 euro.


Wspomniane umowy wchodzą w zakres projektu 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, który swoim zasięgiem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w siedemnastu dzielnicach miasta oraz sąsiednich gminach Gaszowice i Jejkowice. W ramach projektu ma powstać ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 
*

*

*
 
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-12-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt