Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Przypilnuj swojej koncesji


Przypominamy przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązkowym złożeniu w terminie do środy, 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2006 roku.31 stycznia br. upływa również nieprzekraczalny termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń. Niedokonanie w tym terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

   

Informujemy też, że przedsiębiorca, który nie dokona wpłaty I raty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

   

Dodatkowe informacje w Wydziale Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok. 151, tel. 32/4223011 wew. 7191.

  
(Obowiązek ten reguluje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-01-05

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Denerwować się, to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt