Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Segregacja odpadów


Mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przypominamy o konieczności stosowania odpowiednich pojemników, kontenerów lub worków plastikowych, o pojemności nie mniejszej niż 100 litrów, odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu.Odpady gromadzone powinny być w pojemnikach według następującej kolorystyki:

 • niebieski - z przeznaczeniem na papier,
 • biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
 • zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,
 • żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metale,
 • brązowy lub czarny - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

 

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. worki plastikowe), zobowiązany jest dostarczać przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę. Przypominamy też, że opłata za worki stanowi koszt usługi wywozu selektywnie zebranych odpadów wraz z workiem.

 

Właściciele nieruchomości, przy realizacji usługi odbioru selektywnie gromadzonych odpadów, mogą zlecić ją w różnych formach: telefonicznie, drogą internetową, czy osobiście. Firma powinna przywieźć worki w zamówionej ilości i obciążyć z góry za dostarczone worki fakturą.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach, podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do ich selektywnego odbierania. Zaś ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych są zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

 

 

 • Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości: TUTAJ (plik .doc)
                            
 •   Wykaz podmiot zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: TUTAJ (plik .doc)
 

   

Selektywnie zbierane odpady komunalne, w tym powstającymi w gospodarstwach domowych odpadami wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, odpadami z remontów oraz odpadami ulegającymi biodegradacji, odbieranymi w ramach zawieranych z właścicielami nieruchomości umów:

 1. odpady zgromadzone w pojemnikach i kontenerach odbierane będą w zależności od stopnia napełnienia, z częstotliwością, która nie dopuści do powstawania przesypów, z tym, że zgromadzone w workach, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 2. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w podanych przez przedsiębiorcę terminach, nie rzadziej niż dwa razy w roku, lub na podstawie indywidualnego zlecenia przez właściciela nieruchomości konieczności wykonania takiej usługi,
 3. odbiór odpadów, z remontów, wykonywanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, należy zlecać indywidualnie przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarcza odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe do gromadzenia takich odpadów oraz zapewnia ich odbiór,
 4. powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, o ile nie są kompostowane we własnym zakresie, należy przekazywać przedsiębiorcy w podanych przez niego terminach lub samodzielnie wywozić do kompostowni.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-02-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt