Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Aglomeracja rybnicka


W czwartek,  8 marca w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie z dr. Robertem Krzysztofikiem - pracownikiem naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego poświęcone aglomeracji rybnickiej w kontekście powstającej ustawy o metropoliach.Na spotkanie, w którym wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali, zaproszeni zostali również rybniccy radni oraz członkowie komisji urbanistycznej.

Dr R. Krzysztofik przeprowadził analizę dotyczącą osadnictwa na terenie Rybnika i okolic. Podczas spotkania przedstawił on dokument pn. „Aglomeracja Rybnicka. Zarys typologii osadniczej” będący wynikiem tych prac.

   

Poniżej streszczenie opracowania dra Roberta Krzysztofika:

  

Aglomeracja rybnicka stanowi drugi pod względem liczby ludności (0,67 mln mieszkańców) zespół miejski w województwie śląskim. W skali Polski jest na pozycji 10, tuż za aglomeracją szczecińską. Aglomeracja rybnicka stanowi jeden z równorzędnych podmiotów transgranicznego - prawie 6 milionowego - zespołu układów zaglomerowanych, obejmującego region od okolic czeskiej Ostrawy po Częstochowę i Kraków. Region zajmuje obszar 1472 km² . Swym zasięgiem obejmuje miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski oraz zurbanizowane gminy wiejskie: Pawłowice z pow. pszczyńskiego i Zebrzydowice z pow. cieszyńskiego.

  
Aglomeracja rybnicka przyjmuje postać dosłowną aglomeracji policentrycznej. Powstała w oparciu o wcześniejszą inicjalną konurbację miejską, która w efekcie zmian dotychczasowych struktur gospodarczych i przestrzennych zmierza w kierunku formy przejściowej pomiędzy aglomeracją policentryczną a aglomeracją monocentryczną. Wspomniana ewolucja odzwierciedla się silnie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej regionu. Struktura ta w największym stopniu przyjmuje charakter typowy dla aglomeracji policentrycznej, ale przy zachowaniu występujących lokalnie – zanikających jednocześnie - cechach konurbacji.
W przedstawiony mechanizm rozwoju wpisuje się dodatkowo ewolucja monocentrycznego sub-układu Rybnika. W przyszłości zgodnie z rozpoznaną tendencją będzie on wypierał funkcjonujące jeszcze elementy podrzędnego układu o charakterze konurbacji.
W możliwym do określenia czasie (8-15 lat) region powinien przyjąć postać obszaru przejściowego pomiędzy aglomeracją policentryczną (sensu stricte) a aglomeracją monocentryczną.

  
Aglomeracja rybnicka ma 3 główne rdzenie miejskie: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Racibórz. Wśród tej grupy charakter uprzywilejowany, ale nie dominujący ma Rybnik. Miasta Wodzisław Śląski i Żory stanowią ośrodki pomocnicze aglomeracji. Pozostałe gminy (miejskie i wiejskie) są jednostkami podporządkowanymi. Z uwagi na specyfikę sieci osadniczej, gminy podporządkowane w wielu przypadkach znajdują się często w polach oddziaływania dwóch, a nawet trzech ośrodków rdzeniowych.
Aglomeracja rybnicka jako region opiera swoje funkcje egzogeniczne na działalności przemysłowej i przemysłowo-usługowej. Obserwowane tendencje rozwoju regionu wskazują na zmianę funkcjonalną w kierunku odpowiednio: przemysłowo-usługowej i usługowo-przemysłowej. W innym ujęciu omawianą jednostkę definiujemy jako typ pośredni pomiędzy tzw. regionem późno-industrialnyma regionem post-industrialnym.

  

   

Zobacz również:Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-03-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt