Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę,  28 marca  o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja prezydenta o pracach w mieście.
 4. Sprawozdanie z działalności policji, straży oraz służb inspekcyjnych miasta Rybnika za 2006 rok.
 5. Zaciągnięcie kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
 6. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą: „Likwidacja kotłowni węglowej, budowa kotłowni gazowej i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz termoizolacja budynku Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach”.
 7. Zmiany w budżecie na 2007 rok.
 8. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PFRON przewidziane dla miasta Rybnika w roku 2007.
 9. Wyrażenie poparcia dla realizacji wspólnych działań przez gminy i powiaty tworzące Aglomerację Rybnicką. /studium do wglądu w Biurze Rady/
 10. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
 11. Utworzenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 w Rybniku, przy Kościuszki 23.
 12. Utworzenie Technikum nr 6 w Rybniku, przy ul. Małachowskiego 145.
 13. Likwidacja Technikum Gastronomicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.
 14. Likwidacja Technikum Odzieżowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybniku przy ul. Rymera 24.
 15. Likwidacja Technikum Górniczego po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybniku przy ul. Kościuszki 5.
 16. Likwidacja Technikum Zawodowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybniku przy ul. Kościuszki 5.
 17. Uchylenie dotychczasowego imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Rybniku.
 18. Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 19. Przystąpienie Miasta Rybnik do realizacji projektu o nazwie „Miasta na platformie e-learningowej – opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników administracji samorządowej w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Czeladzi” w ramach programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 20. Przyjęcie statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
 21. Zasady ustalenia opłat za postój na terenach miejskich przeznaczonych na postój pojazdów i udzielenia wytycznych Prezydentowi Miasta w tym zakresie.
 22. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przemysłowego przy ul. Podmiejskiej.
 23. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 24. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 25. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - Best-Eko.
 26. Zbycie, nabycie.
 27. Zmiana zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.
 28. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o komunalizację.
 29. Przystąpienie Miasta Rybnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
 30. Złożenie oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
 31. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 32. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-03-26

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt