Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Podsumują pierwszy etap projektu


W  poniedziałek 25 czerwca,  odbedzie się Konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji Projektu „Równy start w przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.1.Aby w pełni docenić wielkość i rozmach realizowanego przedsięwzięcia wystarczy zapoznać się z kilkoma liczbami ilustrującymi Projekt.

Czas realizacji wyznaczono na okres  od  stycznia 2007 do marca 2008.

W projekcie uczestniczy około 17 000 uczniów, blisko 1000 nauczycieli z 51 rybnickich szkół każdego szczebla.

Wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne mają łącznie trwać 80 000 godzin.

 

Poza  zajęciami wyrównawczymi  prowadzonymi przez nauczycieli danej szkoły, pedagogów szkolnych, oraz  przez nauczycieli specjalistów odbywają się m.in.: zajęcia motywacyjne mające za zadanie wspieranie oraz podnoszenie  podstawowych kompetencji psychospołecznych i umiejętności celem podnoszenia poziomu wiedzy uczniów, motywowania do kontynuowania nauki i rozwijania aktywności społecznej prowadzone przez m.in. psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kółka zainteresowań we wszystkich szkołach odpowiednio do zainteresowań uczniów w celu rozwijania ich indywidualnych umiejętności, aspiracji i potrzeb w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły, kółka językowe dla  uczniów na kilku poziomach w taki sposób, aby każdy uczeń mógł znaleźć się w odpowiedniej dla siebie grupie językowej oraz kółka informatyczne we wszystkich szkołach celem opracowania jednolitej strony internetowej informującej o projekcie i o wdrażanych programach rozwojowych w każdej szkole i celem łatwego dostępu do informacji o realizowanych działaniach i przedsięwzięciach w szkołach.

   
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Rybnika w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.
Instytucją wdrażającą projekt jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konferencja odywać się będzie w sali koncertowej Szkoły Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków. 

 

 

 

    

Więcej na:
http://www.rownystartwprzyszlosc.pl Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-06-25

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt