Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Audyt Fair Play


W związku z udziałem Rybnika w konkursie Gmina Fair Play 2007, w czwartek 19 lipca, w rybnickim magistracie przeprowadzony zostanie audyt.O godz. 11.10 w sali 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się spotkanie z audytorem, który następnie, wraz z przedstawicielem urzędu, będzie wizytował przedsięwzięcia inwestycyjne, zrealizowane na terenie naszego miasta.


Od roku 2003 Miastu Rybnik jest corocznie nadawany tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. W 2006 r. Miasto zostało uhonorowane przyznaniem nagrody głównej, statuetki "Gmina Fair Play".


 

Celem konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji,  jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów.

 

Udział w konkursie umożliwia gminom wykorzystanie wyników konkursu i przeprowadzonych w jego trakcie badań obejmujących dziania mające na celu Promocję Inwestycji przez Gminy.

 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji to gmina, w której inwestor może liczyć na zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z inwestycją. Organizatorzy konkursu upowszechniają taki wizerunek przyczyniając się do lepszego rozpoznania danej gminy w środowisku przedsiębiorców i inwestorów.

 

Przechodząc certyfikację, uczestniczące środowiska gminne uzyskują rekomendację od Krajowej Izby Gospodarczej, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, która stwierdza, że dana gmina spełnia wymagania certyfikacyjne dla „Gmin Fair Play” – Certyfikowanych Lokalizacji Inwestycji i zachęca do lokalizacji inwestycji właśnie w tych gminach.

 

Uczestnictwo w konkursie i certyfikacji pozwala na uzyskanie innej oceny niż ocena lokalna, pozwala przełamywać błędne stereotypy i pokazywać zarówno dobre jak i słabe strony prowadzonej działalności w zakresie obsługi inwestycji przez gminę. Jak pokazują doświadczenia 2 dotychczasowych edycji zewnętrzni audytorzy, którzy porównują różne gminy, widzą znacznie szerzej i to bez jakiegokolwiek uwikłania w miejscową politykę.

 

„Gmina Fair Play”, to gmina nastawiona na stosowanie standardów etycznych i przeciwstawiająca się działaniom nieuczciwym. Jest to czytelna deklaracja dla inwestorów oraz zobowiązanie do praworządności oraz gry fair.

 

Konkurs jest prowadzony w czterech kategoriach:

 • gmin wiejskich,
 • miasteczek i małych miast (dla gmin miejskich o liczbie ludności do 30.000 mieszkańców),
 • gmin miejskich (dla gmin miejskich o liczbie ludności powyżej 30.000 mieszkańców),
 • gmin turystycznych (dla gmin, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach).

W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy oceniając m.in.:

 • kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora
 • szybkość obsługi
 • prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych
 • terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań
 • łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd itp.)
 • jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych
 • dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas)
 • przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji inwestycji
 • dbałość o bezpieczeństwo finansowe czyli sugerowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji
 • informację osobistą czyli zaangażowanie pracowników w pomoc inwestorom.

Oceny inwestorów służą do przygotowania tzw. analizy benchmarkingowej - na podstawie ocen inwestorów stworzona zostaje lista gmin uporządkowana wg liczby przyznanych punktów - od najlepiej do najgorzej ocenionej. Dzięki niej samorząd gminy może dowiedzieć się, jak plasuje się gmina pod względem przyjazności inwestorom na tle innych gmin. Wyniki analizy benchmarkingowej są poufne i przedstawiane tylko zainteresowanej gminie.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-07-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt