Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rating A (pol) dla Rybnika potwierdzony


18 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie “A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.Rating odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie oraz ostrożną politykę dotyczącą zadłużania, jak również niskie ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek komunalnych. Rating bierze również pod uwagę stosunkowo słabą gospodarkę lokalną, jej zależność od górnictwa oraz wysokie i szybko rosnące wydatki na oświatę.
 
Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że Miasto będzie ściślej kontrolować wydatki bieżące na oświatę, wyniki operacyjne Miasta nie pogorszą się, a polityka zadłużeniowa pozostanie ostrożna.
 
Od 2003r wyniki operacyjne Miasta poprawiły się znacząco. W 2006 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 70 mln zł i była najwyższa w historii Miasta. Stanowiła ona ok. 19% dochodów operacyjnych (16,2% w 2005r.). Zadłużenie Rybnika jest umiarkowane. Na koniec 2006r. stanowiło ono tylko 28% dochodów bieżących, natomiast wydatki na obsługę zadłużenia - 2,8% dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Miasto byłoby w stanie spłacić swoje zadłużenie w półtora roku, zakładając że średni poziom nadwyżki bieżącej będzie zbliżony do poziomu z 2006r. W związku z programem inwestycyjnym zadłużenie Miasta będzie rosło. Jednak wskaźniki zadłużenia powinny pozostawać na bezpiecznym poziomie, w związku z ostrożną polityką zadłużeniową Miasta i dobrą płynnością. W 2006r. dochody z odsetek wyniosły 4,9mln zł i przewyższały odsetki zapłacone (4,7mln zł).
 
Najbardziej kosztownym zadaniem Miasta jest oświata. Wydatki na oświatę stanowią 44% wydatków operacyjnych, z tego 74% to koszty wynagrodzeń i pochodnych. Udział Rybnika w finansowaniu oświaty rośnie bardzo szybko, z 40,8mln zł w 2005r. do 53mln zł w 2006r.
Subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia. W 2005 pokrywała ona zaledwie 89% tych wydatków, natomiast w 2006r. już tylko 87%. Bardzo wysoki wzrost wydatków na oświatę (o 14 mln zł, tj. o 10%) jest planowany w budżecie 2007r. Przekracza on znacznie wzrost dochodów bieżących.
 
Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com  w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.
  
Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.
Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.
 


Więcej o ratingu Rybnika TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-07-19

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt