Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Kapitał Ludzki 2007-2013


We wtorek, 16 października w auli Akademii Ekonomicznej przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku odbędzie się konferencja subregionalna nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

  

Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa  Śląskiego oraz  Prezydenta Miasta  Rybnika jest organizowana we współpracy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Regionalnego Ośrodka EFS w Katowicach oraz Urzędu Miasta Rybnika.


Do uczestnictwa w konferencji zaproszono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego subregionu zachodniego, reprezentantów środowisk gospodarczych, naukowych oraz organizacji pozarządowych.

   
Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013, uzupełnionych o współfinansowanie krajowe.


Program finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Wysokość tych środków to ponad 11,4 mld Euro, natomiast alokacja przyznana na województwo śląskie wynosi ponad 738 mln Euro.
Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.


Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

  
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

 

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany system wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL na Śląsku.
Konferencja będzie okazją do zaprezentowania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego i świadczonych przez nich usług szkoleniowych, doradczych, i informacyjnych kierowanych do potencjalnych beneficjentów.

 

Program konferencji (plik DOC) TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-10-11

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Mam mniej, niż się spodziewałem,
ale może więcej oczekiwałem, niż należało?

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt