Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Otwarcie LOW w Rybniku


W czwartek, 15 listopada, przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 3 w Rybniku, otwarty został Lokalny Ośrodek Wsparcia, powstały w ramach wdrożenia Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw, w oparciu o tworzoną Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.W uroczystym otwarciu wziął udział Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Wojciech Hajduk oraz Renata Szczepańska - Koordynator Wojewódzki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również prezydenci miast objętych zasięgiem LOW (Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śl. i Żory), komendanci policji, prokuratorzy rejonowi oraz kierownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej.
 

 

Informacja o działalności Lokalnego Ośrodka Wsparcia w Rybniku:

 

Zarządzeniem Nr 164/07/DWOiP z dnia 28.08. 2007 r. Minister Sprawiedliwości wdrożył w wybranych województwach polski pilotaż Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ideą programu jest tworzenie Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (SPOP), której ważnym ogniwem są Lokalne Ośrodki Wsparcia (LOW).

W tworzoną wokół LOW sieć wchodzić będą instytucje administracji rządowej (policji, sądów i prokuratur rejonowych i okręgowych, kuratoriów oświaty, administracji wojewódzkiej) i samorządowej (służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego), kościołów i innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

 

Na terenie woj. śląskiego powołanych zostało osiem Lokalnych Ośrodków Wsparcia, w tym jeden w Rybniku przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, który swoim działaniem obejmie obszar działania Sądów Rejonowych w: Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie udzielania bezpłatnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przestępstw z zagrożeniem zdrowia i życia, przestępstw seksualnych oraz grup ofiar nieporadnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

Lokalny Ośrodek Wsparcia czynny jest od poniedziałku do soboty. Podczas dyżurów pomoc ofiarom oferują psycholodzy i prawnik.

Pracą LOW kieruje Anna Naruszewicz-Studnik.

 

 

Główne zadania Lokalnego Ośrodka Wsparcia to przede wszystkim:

  1. uwzględnianie bezpośrednich potrzeb ofiary przestępstwa w zakresie zapewnienia jej pomocy prawnej, socjalnej, medycznej, psychologicznej i innego rodzaju według indywidualnych potrzeb w ramach funkcjonowania Sieci,
  2. udzielanie pomocy w postaci przydzielenia opiekuna ofierze na czas niezbędny do pełnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przestępstw seksualnych, przemocy domowej stosowanej ze szczególnym okrucieństwem, małoletnich,  niepełnosprawnych, w podeszłym wieku,
  3. udostępnienie wszechstronnej informacji dotyczącej praw ofiary, zapobieganiu jej wtórnej wiktymizacji, oraz innych form pomocy udzielanej poza ośrodkiem w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw,
  4. rozpoznanie i współpraca z innymi służbami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw na terenie działania ośrodka,
  5. organizowanie szkoleń, staży i praktyk dla wolontariuszy, specjalistów ośrodka oraz osób współpracujących na rzecz ofiar przestępstw,
  6. koordynowanie lokalnych działań na rzecz ofiar przestępstw świadczonych przez wszystkie instytucje i organizacje działające w obszarze właściwości miejscowej ośrodka,     
  7. podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz ofiar przestępstw według ich indywidualnych potrzeb i możliwości ośrodka.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezydent Rybnika Adam Fudali i prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Wojciech Hajduk. Z lewej Anna Naruszewicz-Studnik, kierownik rybnickiego LOW (fot. K. Jaroch)

Zespół rybnickiego LOW (fot. K. Jaroch)
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-11-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt