Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Umowa na budowę sądu


W czwartek, 20 grudnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa na „Budowę budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Sąd Okręgowy w Gliwicach Oddział Zamiejscowy w Rybniku, ul. Piłsudskiego”.Umowa podpisana została w obecności dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach  Stanisława Malca, przez prezydenta Rybnika Adama Fudalego i przedstawiciela wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego PRB ERBUD w Rybnika, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2007r.
Złożone zostały 4 oferty:
1) Konsorcjum: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i DIWAL Jerzy Cytacki, Leszek Królicki spółka jawna z Gliwic
Cena oferty: 38.475.661,77
2) Przedsiębiorstwo Budowlane HB-UNIBUD S.A. z Czechowic Dziedzic
Cena oferty: 38.481.632,84
3) Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. z Katowic
Cena oferty: 41.334.208,73
4) PRB ERBUD sp. z o.o. z Rybnika
Cena oferty: 37.454.000,00

W postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ERBUD.


Na rozstrzygnięcie postępowania został złożony protest przez Konsorcjum firm Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i Diwal s.j. W związku z oddaleniem przez Miasto Rybnik złożonego protestu, konsorcjum złożyło odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W dniu 11.12.2007r. odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym zapadł wyrok o oddaleniu odwołania.

Zgodnie z ofertą czas realizacji zadania wynosi 36 miesięcy tj. do 20 grudnia 2010r.
 
Realizacja zadania obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej tj. Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach i Wydziałów: Nowej Księgi Wieczystej i Gospodarczego Sadu Rejonowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku, a w szczególności:
a/ rozebranie budynku starej szkoły muzycznej
b/ wycinka i nasadzenie drzew – wg posiadanej decyzji
c/ doprowadzenie i podłączenie mediów do przedmiotowej nieruchomości
d/ budowa „pod klucz” budynku o powierzchni netto 6.772,15 m2, w tym:
- prace przygotowawcze
- prace ziemne i sieciowe
- fundamenty żelbetowe
- murowane i żelbetowe ściany piwnic
- żelbetowe stropy, schody, podciągi i słupy
- warstwowe ściany zewnętrzne oraz kominy
- więźba dachowa stalowa z deskowaniem i izolacją cieplną
- pokrycie dachu z dachówki cementowej i blachy
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty izolacyjne
- wewnętrzne ściany murowane i kartonowo-gipsowe
- dostawa i montaż wind i podnośnika
- dostawa i montaż drzwi i ścianek aluminiowych
- wewnętrzne roboty instalacyjne wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, c.o., instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sygnalizacji włamania, nadzoru wizyjnego, kontroli dostępu, nagłośnienia i sygnalizacji pożaru,
- roboty wykończeniowe: tynki, posadzki, sufity podwieszane systemowe
- roboty ślusarskie,
e/ wyposażenie wnętrz
f/ zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem

  

Finansowanie i nadzór nad wspólną inwestycja odbywać się będzie na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Adama Fudali  reprezentującego Miasto Rybnik oraz Stanisława Malca - Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach o następującej treści:

1. Zadanie będzie realizowane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, a współfinansowane w początkowej fazie przez Miasto Rybnik.
2. Miasto Rybnik jako inwestor bezpośredni sfinansuje:
a) wycinkę i nasadzenie drzew zgodnie z decyzją UM Jastrzębie nr OŚ.I.7635-1-69/05 z dnia 20.10.2005r
b) rozebranie budynku byłej szkoły muzycznej,
c) wykonanie przyłączenia wszystkich mediów do granicy działki,
d) wykonanie robót budowlanych do wysokości kwoty 3.200 000 zł brutto,
3. Po zrealizowaniu zadań wymienionych w ust.2 nastąpi przekazanie aktem notarialnym własności nieruchomości położonej na działkach nr 2429/247, 2430/247, 2431/247 oraz 2432/249 wraz z tymi działkami na rzecz Sądu Okręgowego w Gliwicach wraz z przekazaniem obowiązków inwestora bezpośredniego. Z tym dniem także nastąpi cesja na Sąd Okręgowy w Gliwicach wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą, w ten sposób, że to Sąd Okręgowy będzie stroną umowy.
Miasto Rybnik nadal sprawować będzie poprzez swoich pracowników (aż do odbioru końcowego) nadzór inwestorski.
4. Sąd Okręgowy w Gliwicach sfinansuje pozostały zakres prac przy realizacji inwestycji.


Więcej o porozumieniu z sądem pisaliśmy TUTAJ 
Fot. K. Jaroch

Fot. K. Jaroch
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2007-12-19

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt