Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Umowa na budowę kolektora


We wtorek, 15 stycznia, w Urzędzie Miasta Rybnika, podpisana została umowa na „Uporządkowanie i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A”.W imieniu miasta umowę podpisał prezydent Rybnika, Adam Fudali, wykonawcę reprezentował będzie Edward Kasprzak – wiceprezes zarządu firmy Hydrobudowa Polska S.A. oraz Jarosław Dusiło – członek zarządu tej firmy.

    

Umowa opiewająca na kwotę 14 239 408,10 zł brutto zostanie zawarta z konsorcjum firm w składzie:

 • Hydrobudowa Polska S.A. – Lider Konsorcjum,
 • Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane S.A.- Partner Konsorcjum,
 • PBG S.A. – Partner Konsorcjum.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości ok. 4 445 m w tym:

 • kolektor A1- wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 845 m),
 • kolektor A2- wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 795 m),
 • kolektor A3- w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 805 m).


Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Zgodnie z zapisami kontraktu, na wykonanie robót wykonawca ma 24 miesiące od daty rozpoczęcia prac.
 
Umowa wchodzi w zakres Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, który ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

     
Fot. L. Tyl

      

Cały projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik” składa się z pięciu komplementarnych zadań:

 1. Zadanie nr 1:  „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora C”- zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
 2. Zadanie nr 2: „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A”- zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
 3. Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej- Wiejskiej” - zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
 4. Zadanie nr 4: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej” - zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
 5. Zadanie nr 5: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach”- zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

Dodatkowo konieczne jest podpisanie umowy z Inżynierem/ Konsultantem, który będzie pełnił nadzór inwestorski nad prowadzoną budową kanalizacji oraz świadczył asystę techniczną dla zamawiającego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na około 84 mln zł. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ramach poszczególnych umów trwa od 2007 r.

 • Zadanie 1 - budowa kolektora C trwała od 03.07.2007 r. do 02.01.2008 r.
 • Zadanie 2 - budowa kolektora A - w dniu 15.01.2008 r. zostanie podpisana umowa na roboty, w ramach której wykonawca ma 2 lata od daty rozpoczęcia na wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
 • Zadanie 3 - ul. Szkolna-Wiejska- umowa została podpisana 20.09.2007 r., a prace potrwają do 30.06.2008 r.
 • Zadanie 4 - ul. Hallera, Miejska, B. Chrobrego i 3-go Maja - rozpoczęcie prac planowane jest na I kw. 2009 r.
 • Zadanie 5 -  modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach przewidziana jest na lata 2009-2010.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik poprzez:

 • budowę kolektora sanitarnego C (wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Ogrodowskiego do ul. Mikołowskiej) o łącznej długości ok. 1 700 m,
 • budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości ok. 4 410 m w tym:
  - A1 - wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 850 m),
  - A2 - wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 790 m)
  - A3 - w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 770 m)
 • budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odgałęzieniami do studzienek na granicy posesji przy ul. Szkolnej i Wiejskiej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 755 m (wraz z przekładką) w ul. Hallera, Miejskiej, Chrobrego i 3-go Maja oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 890 m (wraz z przekładką) odprowadzającej wody opadowe z terenu zlewni ul. Chrobrego i Miejskiej do cieku Nacyna,
 • przebudowę części mechanicznej i części biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach, węzła osadu przefermentowanego, systemu AKPiA (kontroli, automatyki i opomiarowania) oraz sterowania.

  

  


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-01-14

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt