Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rybnik w badaniach


Podczas sesji Rady Miasta Rybnika, jaka odbyła się 7 lutego br., rybnickim radnym zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące Rybnika, jakie przeprowadził dr Tomasz Nawrocki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Prezentacja przedstawia wyniki dwóch badań. Pierwsze z nich "Centra śląskich miast", poświęcone przestrzeni centralnej pięciu śląskich miast (w tym Rybnika) przeprowadzone zostały przez dr Krzysztofa Bierwiaczonka i dr Tomasza Nawrockiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w lipcu 2006 roku.


Drugie badania z września 2007 roku "Rybnik przestrzeń miasta" dotyczyły postrzegania Rybnika przez mieszkańców. Oba badania nie miały charakteru komercyjnego (nie były robione na jakiekolwiek zamówienie) i nie były finansowane z jakichkolwiek grantów badawczych. Ich realizacja to wynik zainteresowań badawczych autorów i zaangażowania studentów (ośrodka katowickiego i rybnickiego, którzy badania realizowali w ramach zajęć terenowych).
  

 

Prezentację (w wersji html) zobaczyć można TUTAJ  

 


Pierwsze z badań miało na celu sprawdzenie, czy teza o kryzysie przestrzeni centralnej miast dotyczy też centrów badanych miast. Badaczom chodziło o sprawdzenie, jak centra są postrzegane przez mieszkańców, jaki wpływ na ich funkcjonowanie ma hipermarketyzacja przestrzeni; rozwój wirtualnej przestrzeni publicznej; desakralizacja miasta itd. Do badań wybrano celowo pięć miast kierując się posiadaniem lub brakiem klasycznej przestrzeni centralnej (dwa miasta z rynkiem Rybnik i Bytom, dwa bez – Tychy i Ruda Śląska oraz Katowice, które posiadają rynek, ale nie pełni on funkcji przestrzeni centralnej) oraz jakością życia w mieście (dwa miasta znajdujące się w ogólnopolskiej czołówce rankingu „Polityka 2004” – Katowice i Rybnik oraz dwaj outsiderzy – Bytom i Ruda Śląska oraz miasto ze środka stawki – Tychy). Drugie badanie poświecone było postrzeganiu przestrzeni Rybnika, a zwłaszcza ocenie warunków życia; stopnia powiązania mieszkańców z miastem; identyfikacji dobrych i złych dzielnic, symboliki miejskiej, przestrzeni „magicznych” itp.
 
W badaniach z 2006 roku prowadzono wywiady swobodne (z pewnymi elementami skategoryzowanymi) podczas których mieszkańcy opowiadali o tym jakie wrażenia towarzyszą im podczas przebywania w centrum, jak je delimitują,  postrzegają, jak waloryzują (oceniają).  delimitują, postrzegają i oceniają . Podczas rozmowy mieszkańcy proszeni byli o naszkicowanie centrum miasta (metoda map mentalnych). Badania z roku 2007 prowadzone były za pomocą tzw. Wywiadu skategoryzowanego (forma pytań i ich kolejność ich zadawania była precyzyjnie sformułowana). Mieszkańcy proszeni też byli o naszkicowanie całego miasta. Uzupełnieniem badań była realizacja dokumentacji fotograficznej.
 
Oba badania prowadzone były na grupie osób dobranych tak, by struktura osób objętych badaniami (pod względem płci, wieku i wykształcenia) odpowiadała strukturze mieszkańców całego miasta. Oznaczało to, że np.: w próbie badawczej procent kobiet i osób o wyższym wykształceniu odpowiadał rzeczywistym proporcjom występującym w danym mieście. Próba nie miała charakteru adresowego i ankieter (a byli nimi studenci II roku socjologii w Katowicach w badaniach z 2006 roku i studenci II roku socjologii w Rybniku w roku 2007) sam decydował, z kim o danych cechach społeczno-demograficznych będzie rozmawiał. Próba badawcza rozmieszczona została w przestrzeni miasta, tak by proporcjonalnie do liczby mieszkańców reprezentowane były wszystkie dzielnice (w pierwszych badaniach nie przeprowadzono wywiadów tylko w kilku dzielnicach obrzeżnych Rybnika; drugie obejmowały całą przestrzeń miasta). Ogółem w 2005 roku przebadano w pięciu miastach 1.725 osób z czego 340 osób w Rybniku. Drugie badania obejmowały 1.327 mieszkańców miasta.
 
Zarówno badania z 2006 roku, jak i z 2007 roku pokazują Rybnik, jako:

  • miasto ludzi zadowolonych z panujących w nim warunków życia;
  • miasto osób optymistycznie patrzących na przyszłość swojej miejscowości (mniej optymistycznie na przyszłość Górnego Śląska, raczej pesymistycznie na przyszłość Polski
  • miasto o bardzo dobrze postrzeganej przestrzeni publicznej. Istnienie dobrze funkcjonującej przestrzeni jest wedle badaczy rozwoju lokalnego (np. Ch. Laundry) jednym z podstawowych warunków sprzyjających rozwojowi miasta. Idealnym przykładem w przeszłości takiej przestrzeni była wedle Laundrego toskańska Siena. Badania z 2006 roku pokazują, że wśród pięciu miast najwyżej oceniana jest przestrzeń publiczna Rybnika (stąd tytuł prezentacji)
  • miasto przynajmniej o  dwóch obliczach. Bardzo wysoko ocenianego centrum i  o dzielnicach, które są odrzucane przez mieszkańców miasta (Boguszowice, Paruszowiec, Maroko-Nowiny)
     

 dr Tomasz Nawrocki

Instytut Socjologii

Uniwersytetu Śląskiego
Wyniki swoich badań przedstawił rybnickim radnym dr Tomasz Nawrocki (fot. K. Jaroch)
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-02-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt