Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 12 marca,  o godz. 16.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Uhonorowanie Miasta Rybnik medalem 50-lecia TKKF.
 4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 5. Sprawozdanie z działalności Policji, Straży oraz służb inspekcyjnych miasta Rybnika za 2007 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.
 7. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2008 rok.
 8. Powołanie Rady Społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 9. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2008.
 10. Opinia o lokalizacji salonu gier na automatach.
 11. Określenie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego.
 13. Zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych.
 14. Likwidacja Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42.
 15. Założenie szkół
 16. Zmiany nazw przedszkoli (2 uchwały).
 17. Zmiany nazw szkół podstawowych (3 uchwały).
 18. Zmiana nazwy Gimnazjum nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku, przy ul. Sztolniowej 29B.
 19. Zmiany nazw zespołów szkół (2 uchwały).
 20. Zmiana nazwy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Śl. w Rybniku, przy ul. Kościuszki 41.
 21. Zmiany nazw zespołów szkół (4 uchwały).
 22. Plan sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych .
 23. Udzielenie zgody Prezydentowi Miasta Rybnika na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przychodni.
 24. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika .
 25. Zbycie, nabycie.
 26. Rozpatrzenie skargi.
 27. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 28. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-03-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt