Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Będą współpracować z uczelniami


Od września br. II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18, tworzące Zespół Szkół nr 2 w Rybniku, będą współpracować z uczelniami działającymi w rybnickim Zespole Szkół Wyższych.



Podstawą wspólnych działań będą trzy porozumienia o współpracy dydaktycznej, zawarte 28 marca br. pomiędzy miastem Rybnik a Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Na mocy porozumień, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 będą mogli rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności, a nauczyciele i naukowcy prowadzić wymianę doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży.
 
Wszystkie uczelnie wyższe zobowiązały się do:

 • współtworzenia lub konsultacji autorskich programów nauczania,
 • prowadzenia wykładu inauguracyjnego na początku każdego roku szkolnego na zaproszenie dyrekcji ZS nr 2,
 • prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów klas licealnych, w tym popularyzujących dorobek naukowy Politechniki, Akademii i Uniwersytetu,
 • umożliwiania uczniom udziału w zajęciach akademickich (w przypadku Akademii Ekonomicznej przede wszystkim z zakresu przedsiębiorczości),
 • wspierania nauczycieli ZS nr 2 w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • promowania wśród studentów możliwości pracy z uczniem zdolnym na zasadzie wolontariatu w ramach zajęć pozalekcyjnych.
   

Ponadto, Akademia Ekonomiczna i Uniwersytet Śląski umożliwią uczniom ZS nr 2 korzystanie z zasobów biblioteki, a Politechnika Śląska zobowiązała się do:

 • umożliwienia uczniom korzystania z jej laboratoriów w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo na zasadach określonych odrębną umową,
 • promowania wśród wykładowców indywidualnej pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi (olimpijczycy szczebla krajowego – z zakresu przedmiotów ścisłych),
 • przesyłania informacji o planowanych wykładach monograficznych i umożliwienia uczestniczenia w nich zainteresowanym uczniom i nauczycielom ZS nr 2.
   


Z kolei Zespół Szkół nr 2 w Rybniku zobowiązał się do:

 • umożliwienia odbywania praktyk pedagogicznych w oddziałach gimnazjalnych i licealnych studentom trzech uczelni,
 • umożliwienia studentom prowadzenia w ramach wolontariatu zajęć pozalekcyjnych z uczniem zdolnym,
 • umożliwienia przeprowadzania badań wśród nauczycieli i uczniów ZS nr 2 oraz ich rodziców, stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych,
 • działań promujących studia wyższe w rybnickim Zespole Szkół Wyższych,
 • umożliwienia studentom Uniwersytetu korzystania z obserwatorium astronomicznego,
 • prowadzenia zajęć obserwacyjnych w oddziałach gimnazjalnych i licealnych dla studentów Akademii i Uniwersytetu,
 • prowadzenia zajęć obserwacyjnych w ramach prowadzonej w Zespole pracy pozalekcyjnej (w przypadku Uniwersytetu i Akademii).






Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2008-03-31

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt