Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja absolutoryjna


W środę, 23 kwietnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za rok 2007 oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tego tytułu.
 5. Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielone w ramach pomocy de minimis.
 6. Zmiana uchwały nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych Miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 7. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2008 rok.
 8. Nadanie medalu pamiątkowego „Beneficii Grata Civitas Rybnik”.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla mieszkańców Miasta Raciborza.
 10. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy /2 uchwały/.
 11. Zbycie, zamiana.
 12. Zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
 13. Rozpatrzenie skargi.
 14. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 15. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-04-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Panować nad sobą - to najwyższa władza.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt