Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Podpisano kolejny projekt kanalizacyjny


W poniedziałek, 28 kwietnia podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik".Umowę na kwotę 2.406.755 zł brutto zawarto z - wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego - francuską firmą SAFEGE. W imieniu miasta umowę podpisał prezydent Adam Fudali, a konsultanta reprezentował Mieczysław Iciachowski - dyrektor SAFEGE S.A.

 

Umowa wchodzi w zakres Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik", który ubiega się o unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej celem jest świadczenie usług związanych z czterema kontraktami na roboty, wchodzącymi w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik".

Są to:

1. Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika- zlewnia kolektora C,

2. Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika- zlewnia kolektora A,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej-Wiejskiej,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego i Miejskiej.

Usługi Inżyniera Kontraktu powinny zapewnić prawidłowe wykonanie wszystkich prac objętych kontraktami na roboty i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych oraz finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w

trakcie budowy i eksploatacji. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować również efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia, harmonogramami realizacji oraz zasadami obowiązującymi dla Projektów FS, jak

również zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków finansowych oraz jakość robót zgodną z planem zapewnienia jakości.

 

Inżynier będzie pełnił m.in. obowiązki Inżyniera Kontraktu w rozumieniu i zgodnie z zapisami Czerwonej Książki FIDIC, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa Budowlanego, Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Konsultanta świadczącego asystę techniczną dla Biura Realizacji Projektu.
Foto: K. Jaroch
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-04-28

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt