Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zgłoś swój projekt rewitalizacji


Miasto Rybnik przystępuje do opracowania wieloletniego programu rewitalizacji (odnowy) wybranych obszarów Miasta. Dokument ten jest podstawowym narzędziem pozwalającym na planowanie i realizację działań rewitalizacyjnych w zdegradowanych dzielnicach Rybnika.Jest on niezbędny przy ubieganiu się o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach działania 6.2.1. Rewitalizacja – duże Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

  

Jednym z najistotniejszych elementów tworzenia programu jest przeprowadzenie badania potrzeb rewitalizacyjnych Miasta na wytyczonych obszarach wsparcia, czemu służy załączona ankieta. Na obszarze Rybnika działaniami rewitalizacyjnymi objęte zostaną następujące tereny:

  • dzielnica Boguszowice -Osiedle,
  • część dzielnicy Boguszowice Stare:  ul. Armii Ludowej i ul. Sztolniowa.
  • dzielnica Chwałowice,
  • dzielnica Maroko -Nowiny,
  • część dzielnicy Meksyk: ul. Chwałowicka i ul. Żołnierzy Września,
  • dzielnica Niedobczyce,
  • dzielnica Niewiadom,
  • dzielnica Paruszowiec-Piaski,
  • dzielnica Śródmieście i Smolna.

W związku z tym prosimy, w szczególności takie organizacje jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz organizacje społeczne i gospodarcze, o zgłaszanie za pośrednictwem załączonej ankiety projektów dotyczących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w powyższych częściach Miasta. Jednakże zgłaszając projekt, należy wcześniej zapoznać się z Uszczegółowieniami RPO WSL, które znajdują się na stronie internetowej http://rpo.silesia-region.pl/ i sprawdzić czy dane przedsięwzięcie wpisuje się w program, w szczególności w działanie 6.2.1.

 

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego konkretnego przedsięwzięcia - np. miejsca, które wymaga zagospodarowania, nieruchomości, która wymaga odnowy, powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, bariery dla rozwoju przedsiębiorstw. Jeden podmiot może złożyć kilka propozycji (na oddzielnych ankietach).
Zgłaszać można zarówno typowe projekty remontowo-budowlane, jak i projekty społeczne czy gospodarcze, przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem wolnych przestrzeni.


Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w programie rewitalizacji, jak i wstępne propozycje i postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranych obszarach Miasta.


Jednocześnie każdy z podmiotów przedstawiając propozycję projektu i wnioskując  w przyszłości o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest do zabezpieczenia w swoim budżecie wkładu własnego na realizację danego zadania. Nie ma możliwości uzyskania dodatkowych środków pochodzących z budżetu Miasta.
 
Ważne jest aby przesyłać jedynie kompletnie wypełnione ankiety.

 

Należy podkreślić, iż w przypadku wnioskowania przez Państwa o środki UE w  ramach  działania 6.2.1. (Rewitalizacja - duże miasta) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji jest jednym z istotnych elementów oceny formalnej przedsięwzięcia.

 

Wypełnione ankiety przesyłać proszę (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie do 15 sierpnia br. do Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,  mail: gospodarka@um.rybnik.pl

W przypadku pytań, kontaktować się można pod numerem tel. 439 22 30 lub e-mailem gospodarka@um.rybnik.pl

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-07-10

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt