Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Potwierdzony rating dla Rybnika


Fitch potwierdził krajowy długoterminowy rating Rybnika na poziomie A(pol). Perspektywa ratingu jest stabilna.23 lipca 2008 r. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.


Rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz niskie ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich. Rating bierze również pod uwagę presję na wzrost zadłużenia, co jest związane z programem inwestycyjnym Miasta oraz zmieniające się otoczenie prawne, co może negatywnie wpłynąć na wyniki operacyjne Miasta.


Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że Miasto będzie kontrolować wydatki bieżące na oświatę, wyniki operacyjne Miasta nie pogorszą się, a polityka zadłużeniowa pozostanie ostrożna.
W latach 2004-2007 nadwyżka operacyjna wynosiła średnio 16,6% dochodów operacyjnych znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Dzięki dobremu zarządzaniu płynnością dochody z odsetek w ok. 60% pokrywały odsetki zapłacone. Zdaniem Agencji Fitch w latach 2009-2013 marża operacyjna nie powinna być niższa niż 12-13%.


W 2007r. Władze Miasta kontynuowały realizację programu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 233mln zł i stanowiły 40% wydatków ogółem. Największe nakłady poniesiono na ochronę środowiska (budowa kanalizacji) - 70% wydatków inwestycyjnych w 2007r. oraz 16% – na budowę dróg. Zgodnie z WPI wysokie wydatki inwestycyjne będą kontynuowane również w latach następnych. W latach 2008-2010 Miasto zamierza wydać na inwestycje ok. 500 mln zł, z czego znaczna część będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jednak można się również spodziewać znacznej presji na wzrost zadłużenia.


Na koniec 2007r. zadłużenie Miasta wyniosło 171 mln zł i stanowiło 33% dochodów ogółem. Pomimo wzrostu zadłużenia (o 67 mln zł w 2007r.) jest ono umiarkowane. Zakładając stały poziom nadwyżki bieżącej, Rybnik byłby w stanie spłacić całe zadłużenie w ciągu trzech lat.


Fitch spodziewa się, że zadłużenie Miasta będzie rosło i w latach 2008-2012 może ono stanowić ok. 50-55% dochodów ogółem. Zapotrzebowanie Miasta na finansowanie długiem może być niższe, jeśli zarządzanie budżetowe będzie w dalszym ciągu dobre, a nadwyżka operacyjna będzie przewyższać wydatki na obsługę zadłużenia.
Zmieniające się otoczenie prawne może negatywnie wpłynąć na dochody i wydatki Miasta w  związku z wprowadzeniem w 2008r. ulgi w podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci oraz obniżeniem progów w podatku PIT od 2009r., co może znacznie ograniczyć wzrost dochodów operacyjnych Miasta. Ponadto, nie można wykluczyć dalszego wzrostu płac nauczycieli w latach 2008-2009. Jeśli nie zostanie on zrównoważony wzrostem subwencji oświatowej, a Miasto nie będzie ściśle kontrolować wydatków operacyjnych wyniki operacyjne mogą ulec pogorszeniu.


Rybnik jest średniej wielkości Miastem (ok. 140.000 mieszkańców) leżącym w centrum województwa śląskiego W związku z bogatymi złożami węgla kamiennego lokalna gospodarka jest zdominowana przez przemysł ciężki. W ostatnich latach wzmocniła się pozycja Rybnika jako centrum edukacyjnego i usługowego.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-07-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt