Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rozstrzygnięcie konkursu "O ładniejszy Rybnik"


We wtorek, 16 września, w rybnickim urzędzie miasta ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji konkursu Prezydenta Miasta Rybnika "O ładniejszy Rybnik". Konkurs odbył się w tym roku po raz osiemnasty. • W I  kategorii - Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych komisja przeprowadziła przegląd  13 ogrodów przydomowych, o bardzo różnorodnej wielkości oraz zagospodarowaniu i przyznała:
   
  I miejsce - Teresie i Janowi ROJEK z Gotartowic
  II miejsce  - Ewie i Dariuszowi KOLORZ z Gotartowice
  III miejsce - Edeltraudzie BOCZEK z Kłokocina
   
  Jednocześnie, doceniając wkład pracy w założenie i stałą pielęgnację  ogrodów pozostałych uczestników konkursu komisja postanowiła przyznać również wyróżnienia dla:
  Aleksandry i Adama LASEK z Boguszowic Starych
  Gabrieli MARCOL z Niedobczyc
  Bernardowi SMYCZEK z Boguszowic Starych
   
  Ponadto w tej kategorii przyznano również nagrody książkowe następującym uczestnikom konkursu:
  Dorocie BURDA z Kłokocina
  Ewie DZIUBA z Niewiadomia
  Jadwidze i Leszkowi PETERKO z Kłokocina
  Gertrudzie SOBIK z Kłokocina
  Helenie JAMICKIEJ z  Chwałowic
  Grażynie BOGUSZEWSKIEJ z Boguszowic Starych
  Ewie i Bogdanowi KRAWCZYK z Boguszowic Starych
    
    
 • W II kategorii - najładniej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach administracji  spółdzielczych, zakładowych lub komunalnych komisja postanowiła przyznać:
   
  I miejsce  -  Łucji i Teofilowi GRADZIŃSKIM z Chwałowic za opiekę nad terenem wokół budynku administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Centrum" przy ul. Krupińskiego 9
  II miejsce na ręce zgłaszającej Hanny Rutko, dla mieszkańców zaangażowanych w stałą pielęgnację zieleni wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrębowej 
  III miejsce  i nagrodę wysokości Jerzemu NOWAKOWI, za założenie i utrzymywanie  oryginalnych "dywanowych" klombów roślinnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 7 D,  będącym w administracji Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   
  Doceniając wysiłki pozostałych uczestników tej kategorii, komisja postanowiła wręczyć  dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe następującym  mieszkańcom dbającym o otoczenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych:
  Kazimierze Drewniok-Woryna ze Śródmieście
  Mariannie Kaleta z osiedla Dworek
  Stanisławowi Tarnawskiemu  z osiedla Dworek
   
   
 • W III kategorii - najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej komisja postanowiła przyznać:
   
  I  miejsce SANKTUARIUM ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS przy ul. Działkowców 1 w Chwałowicach
   
  Ze względu  na wyrównany poziom zgłoszonych w tej kategorii obiektów przyznano również 4 wyróżnienia dla:
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 przy ul. Wodzisławskiej 46  w dzielnicy Smolna
  F.H.U. "POD NAPIĘCIEM" ULMAN BEATA przy ul. Boguszowickiej 143 w dzielnicy Boguszowice Stare
  PRZEDSZKOLA NR 13 przy ulicy 1 Maja 29 w dzielnicy Chwałowice
  PRZEDSZKOLA NR 41  przy ul. Chabrowej 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny
  Ponadto komisja w tej kategorii postanowiła również wyróżnić i wręczyć nagrodę książkową  dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Robotnika przy ul. Gen. Hallera 19 w dzielnicy Smolna
    
     
 • Do IV kategorii – najlepiej zadbana dzielnica miasta gdzie zgłoszeniem miał być obszar dzielnicy zabudowany co najmniej 10 budynkami mieszkalnymi i obejmujący również tereny należące do miasta, o które dbają mieszkańcy dzielnicy nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
  Komisja konkursowa oceniała zgłoszone obiekty dla każdej kategorii oddzielnie wg poniższych zasad:

W I kategorii - najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych:

a/ estetyka zagospodarowania posesji i terenu przed posesją (pojemniki na śmieci, budynki gospodarcze itp.),

b/ różnorodność gatunków zieleni wysokiej i niskiej,

c/ ogólna kompozycja całego terenu, wkomponowanie zieleni w istniejącą zabudowę,

d/ ukwiecenie okien, tarasów,

e/ wkład pracy w założenie i stałą pielęgnację obiektu,

f/ oryginalność, pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni.

W II kategorii - najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a/ estetyka i funkcjonalność zagospodarowania terenu przed budynkiem (ławki, pojemniki na śmieci),

b/ różnorodność gatunków zieleni niskiej i wysokiej,

c/ wkład pracy w założenie i stałą pielęgnację obiektu,

d/ stan techniczny elementów tzw. małej architektury (ławki, huśtawki, piaskownice, schody itp.),

e/ pomysłowość i oryginalność w rozmieszczeniu zieleni.

W III kategorii - najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej:

a/ estetyka zagospodarowania terenu przed budynkiem,

b/ różnorodność gatunków zieleni niskiej i wysokiej,

c/ ukwiecenie wystaw, okien, tarasów,

d/ wkomponowanie zieleni w istniejącą zabudowę, wrażenie ogólne.

 

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Jadwiga Kutkowska (przewodnicząca komisji -Wydział  Ekologii UM), Jan Mura (radny Rady Miasta Rybnika), Hanna Wieczorek (Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku), Adam Widenka (Wydział Ekologii UM) i Lucyna Tyl (Wydział Promocji i Informacji UM).

 
Fragment ogrodu państwa Rojków z Gotartowic (Fot. L. Tyl)

Przed blokiem przy ul. Krupińskiego... (Fot. L. Tyl)

Teren wokół chwałowickiego Sanktuarium (Fot. L. Tyl)
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-09-16

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nie szukaj kogoś z kim możesz być, lecz kogoś bez którego nie możesz żyć.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt