Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Porozumienie w sprawie RSIP


W poniedziałek, 20 października w Urzędzie Miasta Rybnika podpisane zostało porozumienie pomiędzy miastem, policją, strażą pożarną i wojewódzkim szpitalem specjalistycznym, w sprawie współpracy przy projekcie "Rozwój Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej".Celem zawartego porozumienia jest opracowanie wspólnego projektu RSIP, zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPO) w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. W ramach porozumienia zostanie również opracowana dokumentacja niezbędna do realizacji projektu, a także określone zostaną ogólne zasady współpracy stron w zakresie realizacji projektu i wykorzystania RSIP.

 

Przedmiotem projektu jest rozwój oraz rozszerzenie funkcjonalności wdrożonego w Urzędzie Miasta Rybnika RSIP – informatycznego systemu, który umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych wiążących się z przestrzenią, pochodzących z wydziałów UM oraz jednostek miejskich i służb publicznych. RSIP daje możliwość zarządzania nimi oraz udostępniania ich w formie zintegrowanej.

 

Porozumienie podpisali: Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Ryszard Leśniewski, Pierwszy z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podinsp. Paweł Zając, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku Erwin Jaworudzki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3, Tomasz Zejer.

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) pozwala integrować dane z innych systemów (mapowych, bazodanowych) i przedstawiać je w prostej i spójnej dla użytkownika formie. System po stronie klienta wykorzystuje trzy podstawowe typy narzędzi opartych o przeglądarkę internetową: przeglądarka danych mapowych i opisowych, narzędzia do wyszukiwania i analizy informacji w zasobach mapowych i bazach danych oraz narzędzia do generowania odpowiednich raportów. Od początku wdrożenia w roku 2005 system udostępniony jest wszystkim pracownikom urzędu. Na dzień dzisiejszy w systemie jest około 700 warstw tematycznych, w tym ponad 100 warstw wchodzących w skład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. System działa z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa. Jego celem jest przyśpieszenie obsługi klienta, integracja baz danych gromadzonych i przetwarzanych przez urząd oraz ułatwienie dostępu do informacji. Jest to realizowane poprzez powiązanie danych opisowych z danymi graficznymi wraz z ich prezentacją na internetowej mapie miasta. Efektem tego jest przyspieszenie dostępu do informacji o kliencie i jego otoczeniu, wyeliminowanie osobnych aplikacji do podglądu danych, spójna prezentacja danych przetwarzanych w urzędzie oraz usprawnienie i automatyzacja wyszukiwania rozbieżności pomiędzy systemami. Na wdrożeniu systemu zyskali zarówno pracownicy jak i klienci urzędu.

 

W ramach projektu dofinansowywanego w ramach PRS RPO zaplanowano rozwój systemu RSIP pozwalający docenić jego zalety pozostałym jednostkom miejskim, a także służbom publicznym działającym na terenie Rybnika. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu dostępu do danych związanych z realizowanymi zadaniami. W przypadku służb publicznych uzyskanie dostępu do danych (adresowych, statystycznych, uzbrojenie terenu itp.) pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa miasta i sprawniejsze podjęcie interwencji. System będzie bezpłatnie dostępny dla obywateli. Jednakże udostępnienie poszczególnych warstw poprzez Internet (zarówno obecnie przetwarzanych jak i planowanych), zależeć będzie od poziomu ich poufności oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie (ochrona danych osobowych, inne).

 

Informacje związane z bezpieczeństwem miasta oraz danymi osobowymi np. uzbrojenie terenu, lokalizacja patroli (w tym radiowozów policyjnych), właściciele działek (osoby fizyczne), budynków, bazy tematyczne służb publicznych itp. nie mogą być udostępnione publicznie, ponieważ nie pozwalają na to przepisy prawa. Wszystkie warstwy „ogólnodostępne” – niechronione odpowiednimi przepisami i prawami własności będą mogły być umieszczone w internecie.

 

Należy także zaznaczyć, że wersja uproszczona systemu działa w Internecie już od 2006 r. pod adresem http://www.rsip.rybnik.eu  (dostęp bezpłatny).

 

Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja projektu będzie przebiegała następująco:

  • Etap I - Digitalizacja zasobów oraz stworzenie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP wraz z wykonaniem aplikacji importu/eksportu. Zakłada się stworzenie odpowiednich procedur importu i przetworzenie wybranych danych źródłowych posiadanych przez urząd miasta, jednostki miejskie i służby publiczne w celu prezentacji tych danych w systemie. Dzięki temu jednostki uzyskają spójny przegląd danych potrzebnych i wykorzystywanych w bieżących pracach. Działanie te będą obejmowały zarówno dane z systemów posiadanych przez jednostki, jak i danych prowadzonych obecnie w różnej postaci (pliki Word, Excel, dokumenty papierowe itp).
  • Etap II - Zaprojektowanie oraz zbudowanie systemu lokalizacji i wizualizacji w RSIP pojazdów i patroli jednostek i służb oraz zakup sprzętu mobilnego i oprogramowania dla ich zdalnego dostępu do danych przestrzennych. W ramach tego etapu pojazdy jednostek i służb oraz patrole piesze zostaną wyposażone w lokalizatory GPS (dot. pojazdów, które jeszcze nie mają lokalizacji) oraz urządzenia do zdalnego dostępu do systemu (wybrane patrole i wozy dowodzenia). Dzięki temu jednostki terenowe będą mogły mieć dostęp w terenie do potrzebnych warstw mapy, a jednocześnie dyspozytorzy (w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) będą mieć stały podgląd do położenia pojazdów/patroli w terenie.
  • Etap III - Rozwój systemu RSIP w zakresie oprogramowania do zarządzania bazą danych przestrzennych oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej serwera i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach tego etapu zostaną podjęte działania mające na celu dostosowanie systemu do potrzeb nowych użytkowników – zarówno od strony nowych aplikacji i narzędzi, jak też poprzez tworzenie nowych baz danych i innych zasobów potrzebnych nowym użytkownikom (np. moduł do zadawania zaawansowanych zapytań do bazy, wyszukiwanie najkrótszej drogi dojazdowej, ewidencja i zarządzanie administrowanymi terenami, budynkami czy pojazdami, mapy przestępczości, czasów dojazdów z bazy, itp.).
  • Etap IV - Kompleksowe przeszkolenie wszystkich nowych użytkowników rozbudowanego RSIP pozwoli im na właściwe użytkowanie systemu oraz współudział w dalszym jego rozwoju.Fot. L. Tyl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-10-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt