Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Pieniądze na projekty edukacyjne


Kwota 264 254,00 zł to łączna wartość dofinansowania, jakie udało się pozyskać rybnickim placówkom oświatowo-wychowawczym.Pieniądze na realizację projektów pochodzą z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

 

 

Dofinansowanie do projektów otrzymały:
• Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, na projekt „Dźwiękiem, gestem i obrazem przedstawiam swój świat”
• Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nr 34, na projekt „Każdy może jeśli chce”
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”, na projekt Mała Karolinka poznaje kraj”
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rybniku, na projekt „Tomatis z biofeedbackiem”

 

Projekty realizowane będą w terminie październik – grudzień 2008 r.

 

 • Projekt „Dźwiękiem, gestem i obrazem przedstawiam swój świat” będzie realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Jest on skierowany do najmłodszych dzieci rybnickich przedszkoli w wieku 5 i 6 lat oraz dzieci pięcioletnich, które nie są objęte edukacją przedszkolną. Dzieci zostaną zaproszone do Rybnickiego Centrum Kultury w Rybniku, gdzie będą mogły obejrzeć przedstawienie teatralne i gdzie zostaną zachęcone przez reżysera do wspólnej zabawy w teatr. Odwiedzą również poplenerową wystawę „Rybnik – moje miasto”. Tą wizytą zostaną zainspirowane do różnych działań artystycznych. Zostaną ogłoszone 3 konkursy: muzyczny, teatralny oraz plastyczny. W rybnickich przedszkolach oraz w Miejskim Domu Kultury rozpoczną się specjalnie przygotowane zajęcia z plastyki, muzyki i teatru ruchu. Ukoronowaniem pracy dzieci będzie ich udział w Małym Festiwalu Piosenki Turystycznej, równocześnie zostanie rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny Na Znak Graficzny Festiwalu Piosenki Turystycznej. Zwieńczeniem trzeciego konkursu będzie przegląd Małych Form Teatralnych.
  Wartość dofinansowania: 109  000,00 zł
    
 • Projekt „Każdy może jeśli chce” będzie realizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 oraz przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34. Program skierowany będzie do uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi i współpracujących z nimi okolicznych przedszkoli. Głównym celem projektu będzie udowodnienie, że dziecko – bez względu na wiek, poziom rozwoju intelektualnego, czy stan zdrowia potrafi dużo. Proponowane formy realizacji projektu będą dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia sportowe, zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty „Moje zadanie domowe” z możliwością udziału rodziców w zajęciach, przesiewowe badania logopedyczne dla przedszkolaków w grupach dzieci sześcioletnich. Podsumowaniem projektu będzie konkurs integracyjny polegający na dydaktyczno – sprawnościowej rywalizacji klas integracyjnych placówek uczestniczących w projekcie.
  Wartość dofinansowania: 117  240,00 zł
    
 • Projekt „Mała Karolinka poznaje kraj” realizować będzie Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”. Projekt będzie obejmował cykl działań służących rozwojowi uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno – szkolnym, wzbogacając ich wiedzę na temat śląskiej kultury ludowej. W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych celem poznania zabytków, kultury i krajobrazu Beskidu Śląskiego. Zajęcia oraz wyjazdy połączone z warsztatami tanecznymi dadzą im nie tylko możliwość  uzyskania wiedzy ale także wykazanie się inicjatywą, umiejętnością współdziałania w grupie i samodzielnością. W projekcie zostały zaplanowane następujące działania: warsztaty taneczne z tańców śląskich w Wiśle połączone z wycieczkami po okolicy, wycieczka edukacyjna do Wisły i Ustronia, plener malarski, konkurs piosenki śląskiej „Mała Karolinka”, konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych w ramach ogólnopolskiego konkursu „Moje spotkania  folklorem”, wystawy pokonkursowe, koncert podsumowujący realizację projektu.
  Wartość dofinansowania: 32  084 zł
    
 • Projekt „Tomatis z biofeedbackiem” będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rybniku. Partnerem będzie Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1. Projekt jest skierowany do dzieci klas 1 – 3 szkół podstawowych, zarówno szkoły specjalnej jak i integracyjnej oraz z przedszkola integracyjnego. Dzieci biorące udział w programie będą odbywały zajęcia metodą Tomatisa i Biofeedbacku.
  Metoda Tomatis jest stymulacją audio–psycho-lingwistyczną dla osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Polega ona na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Tego typu zajęcia są stosowane dla osób z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu, dysleksja, trudności szkolne dzieci, zaburzenia koncentracji, autyzm.
  Biofeedback wykorzystuje uczenie się przez warunkowanie instrumentalne z zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG i odpowiedniego oprogramowania komputerowego pod kontrolą wykwalifikowanego terapeuty. Dziecko biorące udział w terapii uczy się za pośrednictwem gry komputerowej kontrolować aktywność swojego mózgu na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Terapia EEG Biofeedback zwiększa możliwości umysłowe, pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, sprzyja rozwojowi mowy, przyczynia się do lepszej koncentracji uwagi oraz niweluje skutki stresu psychospołecznego związanego z procesem wychowawczym. Terapia tymi metodami będzie się odbywała na zasadzie odpowiednich cykli, a dzieci przed rozpoczęciem terapii będą zdiagnozowane.
  Wartość dofinansowania: 5  930,00 zł


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-10-29

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt