Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 19 listopada, o  godz. 16.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2008 rok.
 5. Podatek od nieruchomości na rok 2009.
 6. Podatek od środków transportowych na rok 2009.
 7. Opłata od posiadania psów.
 8. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
 9. Rodzaje nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ich wysokości oraz zasady i tryb przyznawania.
 10. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania (cofania) oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 11. Ustalenie regulaminu określającego na 2009 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 12. Opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 13. Określenie granic obwodów publicznych gimnazjów w Rybniku.
 14. Określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Rybniku.
 15. Zmiana uchwały nr 200/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne.
 16. Przyjęcie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rybnika na lata 2009-2013.
 17. Zmiany w Uchwale Rady Miasta Rybnika Nr 442/XIX/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
 18. Zmiany statutów dzielnic. /27 uchwał/
 19. Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta Rybnika.
 20. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 21. Regulamin targowisk.
 22. Nadanie nazwy terenowi przemysłowemu.
 23. Zbycie, nabycie.
 24. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. /2 uchwały/
 25. Rozpatrzenie skarg.
 26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 27. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-11-13

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Pozostawmy piękne kobiety mężczyznom bez wyobraźni...
(Marcel Proust)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt