Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 18 lutego o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta:
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej ds. odwołania Przewodniczącego.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok.
 6. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2009.
 7. Zatwierdzenie zmian w Statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 8. Przyjęcie celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźników ich realizacji na lata 2009-2010.
 9. Zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu terapii integracji sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rzecz mieszkańca Powiatu Wodzisławskiego.
 11. Zmiana statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 12. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 13. Przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.
 14. Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 15. Wydzierżawienie nieruchomości.
 16. Nabycie oraz zbycie nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie skarg.
 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 19. Zakończenie sesji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-02-16

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Mam mniej, niż się spodziewałem,
ale może więcej oczekiwałem, niż należało?

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt