Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 18 marca,  o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja prezydenta o pracach w mieście.
 4. Sprawozdanie z działalności policji, straży oraz służb inspekcyjnych miasta Rybnika za 2008 rok.
 5. Przedstawienie informacji: „Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Rybnika”.
 6. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok.
 7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady.
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia miastu Gliwice prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców miasta Rybnika.
 9. Zmiana programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Rybnika na lata 2009-2013.
 10. Zmiana terminu likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145.
 11. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów.
 12. Przystąpienie miasta do Spółki – Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz objęcie nowopowstałych akcji.
 13. Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych.
 14. Wydzierżawienie nieruchomości.
 15. Nabycie oraz zbycie nieruchomości.
 16. Zmiany w uchwale dotyczące podziału miasta na obwody głosowania.
 17. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 19. Zakończenie sesji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-03-12

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Marz o rzeczach wielkich to Ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt