Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Stypendia dla studentów - nabór do piątku!


Prezydent Rybnika Adam Fudali ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów, w projekcie realizowanym przez miasto pt. „Eurostypendium Drogą do Dyplomu”. Wnioski można składać jeszcze do piątku, 27 marca br.Projekt realizowany jest w partnerskiej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do udziału w projekcie wspierającego rozwój edukacyjny studentów prezydent zaprasza studentów zameldowanych w Rybniku, studiujących w państwowych lub niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Warunkiem przyznania stypendium na okres 9 miesięcy roku akademickiego 2008/2009, w maksymalnej wysokości 350 zł miesięcznie, będzie udokumentowanie:

- posiadania statusu studenta w roku akademickim 2008/2009, potwierdzonego zaświadczeniem z uczelni (na druku stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie stypendium),

- stałego lub czasowego zameldowania (w przypadku braku możliwości stałego zameldowania) w Rybniku - kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika),

- dochodu netto na osobę w rodzinie za 2007 r. w wysokości nie przekraczającej 504 zł (583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności), na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu za 2007 rok wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz oświadczeń o dochodach nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na druku stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie stypendium) i innych dokumentów poświadczających wysokość dochodu w rodzinie, określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz.881, z późn. zm.).

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium wraz z załącznikami oraz wykaz pozostałych dokumentów są dostępne:

- w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,

- w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, pokój 23,

- tutaj

 

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punktach 1-3 przyjmowane będą wyłącznie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5 (pokój nr 23), w okresie od 3 do 27 marca br., w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi:

1. Liczba i ostateczna wysokość stypendiów dla studentów z Rybnika jest uzależniona od wysokości przyznanego Miastu Rybnik dofinansowania przez lidera projektu, tj. samorząd województwa śląskiego.

2. W przypadku nieuzyskania środków na realizację projektu, stypendium może nie zostać wypłacone.

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie (27 marca 2009 r.) nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje na www.edukacja.rybnik.eu oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, tel. 032 4392282 lub 032 43922823 lub 032 4392284.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-03-25

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
(J. Piłsudski)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt