Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja absolutoryjna


W środę, 22 kwietnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za rok 2008 oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tego tytułu.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok.
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Racibórz na wspólną realizację projektu dotyczącego promocji kultury.
 7. Zatwierdzenie zmian w Statucie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 8. Udzielenie Gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru.
 9. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
 10. Ustalenie na terenie Miasta Rybnika miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.
 11. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.
 12. Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych.
 13. Nabycie oraz zbycie nieruchomości.
 14. Konsultacje na temat statutów dzielnic.
 15. Zmiany w Statucie Miasta Rybnika.
 16. Przeprowadzenie referendum w sprawie odpadów komunalnych stałych – wniosek Klubu Radnych PO.
 17. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ws. wnioskowanych kontroli (rozpatrzenie skarg).
 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 19. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-04-16

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt