Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 17 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok,
 5. Zmiana uchwały nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
 6. Wyrażenie zgody na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez SEGO Sp. z o.o.,
 7. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2007/2008.
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim na objęcie mieszkańców powiatu działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku,
 9. Zmiany w statucie Domu Dziecka w Rybniku,
 10. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 11. Zmiana uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim na wspólną realizację budowy drogi oraz rozbudowy skrzyżowania.
 13. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej nr 78 .
 14. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Budowa III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Kolberga w Rybniku”,
 15. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej z ZSB w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42”.
 16. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków – BEST-EKO Sp. z o.o.,
 17. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – HYDROINSTAL Sp. z o.o.
 18. Zbycie, nabycie.
 19. Przystąpienie Miasta do Spółki - Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz objęcia nowopowstałych akcji.
 20. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
 21. Nadanie medalu pamiątkowego „Beneficii Grata Civitas Rybnik”,
 22. Rozpatrzenie skarg.
  23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  24. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-06-16

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt