Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Nie dla likwidacji połączeń kolejowych


W związku z wprowadzanymi oraz planowanymi przez PKP zmianami w rozkładzie jazdy pociągów Prezydent Miasta Rybnika wystosował pisma, których celem jest zwrócenie uwagi na problem i zmiana decyzji o likwidacji pociągów. Poniżej treść komunikatów.
 Stanowisko Prezydenta Miasta Rybnika wypracowane w formie uchwały i przyjęte przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 27 kwietnia 2009 r. w sprawie założeń do planu kolejowych połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2009/2010:


Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z zaniepokojeniem przyjmuje zmiany wprowadzane w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych.
 
Nasze obawy opierają się na analizie zmian zachodzących w ostatnich miesiącach w rozkładzie jazdy połączeń regionalnych, wielu uwag spływających do samorządów od ich mieszkańców, a ostatnio również ze względu na przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 618/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia założeń do prac nad planem kolejowych połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2009/2010.
 
Ograniczenia liczby połączeń kolejowych dotknęły zarówno osób pracujących, uczniów szkół średnich, studentów uczelni wyższych, jak i mieszkańców Subregionu Zachodniego. Zmiany w rozkładzie wpłynęły także na ograniczenie dostępności terenów rekreacyjnych poprzez brak skomunikowanych połączeń w m.in. w kierunku Beskidów, szczególnie w weekendy.
 
Przedmiotowa uchwała Zarządu Województwa Śląskiego określa merytoryczne podstawy zwiększenia i zmniejszenia liczby połączeń pasażerskich. Jednakże wskazując na postulat wprowadzenia ruchu równoodstępowego na liniach o największych potokach pasażerskich, pomija całkowicie Subregion Zachodni. Linia Katowice – Rybnik – Racibórz/Chałupki stanowi główną linię kolejową łączącą stolicę województwa z Subregionem Zachodnim. Charakteryzuje się także jednym z największych potoków pasażerskich w województwie (na podstawie danych zaprezentowanych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego – Aktualności z dnia 5 grudnia 2008 r. „Nowy rozkład jazdy PKP - Porównanie oferty przewozowej w rozkładzie jazdy 2007/8 i 2008/9” - http://www.silesia-region.pl/doc/2008/12/05/1228480712.htm).
 
Uważamy, iż prowadzenie spójnego i harmonijnego rozwoju województwa musi uwzględniać także dostępność komunikacyjną, zwłaszcza teraz, gdy samorządy wojewódzkie przejęły odpowiedzialność za przewozy regionalne PKP. Brak alternatywnych połączeń komunikacyjnych sprawia, iż połączenia kolejowe, obok komunikacji samochodowej, stanowią w cyklu dobowym główny środek komunikacji łączący Subregion Zachodni z centrum oraz z pozostałymi aglomeracjami województwa. Stanowi również jeden z głównych środków komunikacji zbiorowej w obrębie Subregionu liczącego prawie 650 tys. mieszkańców.
 
Zarząd Związku zwraca się do Marszałka Województwa Śląskiego o uwzględnienie w pracach nad planem połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2009/2010 pozycji i roli Subregionu Zachodniego jako jednego z 4 obszarów polityki rozwoju. W naszej ocenie nieodzownym i wskazanym jest wprowadzenie ruchu równoodstępowego na linii Katowice – Rybnik, a także skomunikowanie jak największej liczby pociągów na stacjach węzłowych tj. Rybnik, Racibórz i Pszczyna.
 
Uważamy także, iż niezbędny jest stały monitoring frekwencji potoków pasażerskich realizowanych poprzez komunikację kolejową. Naszym zdaniem monitoring pokaże, iż dokonywana redukcja połączeń jest niezasadna, a wprowadzenie lepszego skomunikowania pociągów poprawi dostępność komunikacyjną. Jednocześnie wnosimy o rozważenie wprowadzenia lekkiego taboru szynowego na liniach charakteryzujących się mniejszym potokiem pasażerskim, by możliwe było zachowanie podstawowego układu komunikacyjnego w regionie.

 

Brak efektywnych działań na rzecz poprawy jakości komunikacji kolejowej spowoduje pogłębienie obecnej sytuacji, która przy ciągłej redukcji połączeń, długich czasach przejazdu pociągów, a także niezadowalającym stanie infrastruktury kolejowej, zachęca do powszechnego korzystania z samochodów prywatnych, co w dalszym etapie wpływa na niską skuteczność działań promujących transport zbiorowy i innych form transportu przyjaznych dla środowiska. Umożliwienie odbywania podróży koleją nie tylko wpływa na poziom warunków życia naszej społeczności, ale również decyduje o naszej atrakcyjności i możliwości prowadzenia dalszych inwestycji o charakterze społecznym i gospodarczym.
 
W duchu odpowiedzialności za sytuację naszych mieszkańców oraz dalszy rozwój miast i gmin deklarujemy chęć i wolę współdziałania w poszukiwaniu i wprowadzaniu korzystnych rozwiązań przy organizacji przewozów regionalnych PKP.
 

 

 

Prezydent Miasta Rybnika wystosował także pismo do Prezesa PKP Intercity S.A. oraz Posłów i Senatorów naszego regionu z prośbą o interwencję w sprawie planowanej likwidacji kolejowych połączeń pospiesznych w obrębie miasta Rybnika i Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Poniżej treść pisma.

 

 

Rybnik, dnia 24 lipca 2009 r.

 


Szanowny Pan Prezes
PKP Intercity S.A.
Zakład Centralny
Al. Jerozolimskie 54
00 – 024  Warszawa

 

     

Szanowny Panie Prezesie,
 
     w imieniu mieszkańców miasta Rybnika wnoszę o ponowne przeanalizowanie decyzji w sprawie wdrożenia zmian w rozkładzie jazdy pociągów od dnia 1 września br. Zmiany te oznaczają bowiem likwidację dotychczas obsługiwanych przez PKP Przewozy Regionalne pociągów pośpiesznych „Hutnik” oraz  „Szyndzielnia”. Są to jedyne pociągi pośpieszne, które obsługiwały nasze Miasto. Z tej formy komunikacji korzystali także mieszkańcy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (obszar zamieszkuje prawie 650 tys. mieszkańców).

 

     Pociąg „Hutnik” umożliwiał bezpośrednie połączenie Subregionu Zachodniego  Województwa  Śląskiego z Warszawą. I chociaż kursował dłuższą trasą (poza magistralą kolejową), wielu mieszkańców wybierało to połączenie ze względu na cenę przejazdu o 50% niższą w porównaniu do ceny przejazdu z przesiadką (pociągiem osobowym do Katowic + przesiadka na Intercity). Według naszego rozeznania, pociąg ten cieszył się sporą frekwencją przez cały rok i to już na odcinku od Rybnika, który ma zostać wyeliminowany z rozkładu. Z połączenia tego korzystali również mieszkańcy innych miast Województwa Śląskiego. Wspomniany pociąg zatrzymuje się bowiem na takich stacjach jak: Mikołów, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny, Racibórz.

 

     Niedawny remont linii kolejowej na odcinku Katowice – Rybnik pozwalał mieć nadzieję na zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Tymczasem powstaje sytuacja odwrotna. Zmniejsza się ilość połączeń osobowych, a ponadto likwiduje się jedyne połączenie pośpieszne na tym odcinku.

 

     Pociąg „Szyndzielnia” stanowi idealne połączenie z Opolem oraz Wrocławiem, a poprzez przesiadkę w tym ostatnim – także z innymi miastami naszego kraju. Ten pociąg również cieszy się znaczną frekwencją przez cały rok. Jako że stanowi dogodne połączenie dla młodzieży studiującej w Opolu oraz we Wrocławiu, w okresie roku akademickiego nieraz z trudem mieści podróżnych.

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że istniejący układ drogowy jest niewydolny. Decyzje o likwidacji połączeń kolejowych, zamiast poprawić sytuację, powodują dalsze jego dociążenie. Likwidacja jedynych pośpiesznych połączeń z Rybnika spowoduje, że pasażerowie dotychczas podróżujący pociągami, zmuszeni będą korzystać z indywidualnych form transportu. Tymczasem powinniśmy zmierzać w odwrotnym kierunku, tj. dążyć do ograniczenia transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego).

 

     Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o przeanalizowanie decyzji o likwidacji wspomnianych pociągów pośpiesznych. Dążąc zaś do poprawy warunków życia naszej społeczności, a także zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu zbiorowego, proszę o ujęcie w planach rozwoju sieci połączeń kolejowych także Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

 

Z wyrazami szacunku
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

 

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-07-30

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt