Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 16 września, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok.
 5. Emisja obligacji komunalnych.
 6. Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
 7. Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”.
 8. Zezwolenie na używanie nazwy „Rybnik” przez DB Schenker Rail Rybnik S.A. w znaku towarowym „DB Schenker Rail Rybnik S.A.”
 9. Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielanie i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 10. Zmiana w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku,
 11. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 12. Wyrażenie zgody na przystąpienie jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika do projektu „Dodajcie nam skrzydeł” realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Zbycie, nabycie.
 14. Zmiana w uchwale w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.
 15. Rozpatrzenie skarg.
 16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 17. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-09-10

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Są mędrkowie i mędrcy; jednych zrodziła wyśmienita pamięć; drugich filozofia
Aleksander Dumas

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt