Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 21 października, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 rok.
 6. Zmiana uchwały nr 441/XXXIII/2008 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie salda końcowego Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.
 7. Raport o stanie oświaty w Rybniku za rok 2008/2009.
 8. Poparcie stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
 9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
 10. Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
 11. Zmiany w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 12. Zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika.
 13. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Rybnik Sp. z o.o. oraz objęcia nowopowstałych udziałów.
 14. Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2012 – PWiK Rybnik Sp. z o.o.
 15. Zniesienie formy ochrony dla drzewa gatunku Lipa szerokolistna rosnącego przy ul. Gminnej w Rybniku.
 16. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. /26 uchwał/
 17. Zbycie, nabycie.
 18. Nadanie medalu pamiątkowego „Beneficii Grata Civitas Rybnik”
 19. Zmiany w statutach dzielnic.
 20. Rozpatrzenie skargi.
 21. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 22. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-10-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt