Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

W trosce o bezpieczeństwo energetyczne


Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika radni podjęli uchwałę w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika.Uchwała jest uzupełnieniem dotychczas istniejącego planu i wynika z konieczności dostosowania wypracowanych rozwiązań do bieżącej sytuacji.

 

Miasto Rybnik prowadzi politykę energetyczną zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne. W oparciu o tę właśnie ustawę opracowano „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika”.

 

„Założenia do planu…” są niezbędne do tego, by gmina mogła wywiązywać się z nałożonego na nią obowiązku, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym. Mowa tu o konieczności zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz.
 
W ramach „Założeń do planu…” przewidywane są także rozwiązania systemowe, które mają zapewnić przedsiębiorstwom energetycznym możliwość sprzedaży produkowanej energii. Założenia te są zatem także podstawą do opracowania planów rozwoju tychże przedsiębiorstw.

 

Zanim uchwalono „Założenia do planu…”, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją energii i ciepła złożyły swoją ofertę. Elektrownia Rybnik S.A. przedstawiła w sumie kilka możliwych wariantów wskazując, że wariantem optymalnym jest budowa członu ciepłowniczego dla bloku o mocy 900 MW dla zasilania całego systemu miejskiego. Blok ten powstanie w ramach planowanej przez elektrownię na lata 2015-2016 przebudowy technologicznej zakładu.

 

Po analizach ekonomicznych okazało się, że propozycja Elektrowni Rybnik jest dla mieszkańców korzystniejsza niż oferta dotychczasowego dostawcy ciepła – Elektrociepłowni Chwałowice. Zgodnie z tym, od 2015 roku Elektrownia Rybnik S.A. może dostarczać ciepło do rybnickich mieszkań.

 

Propozycja Elektrowni Rybnik S.A. wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorstwo sporych nakładów finansowych. Inwestycje te są jednak niezbędne ze względu na konieczność podnoszenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Wiąże się to z dyrektywami unijnymi, nakazującymi ograniczenie zużycia energii oraz redukcję emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. Racjonalne działanie zakłada przy tym dostosowanie potencjału przedsiębiorstwa do lokalnych potrzeb.

 

Warto przy okazji wspomnieć o podejmowanych w Rybniku działaniach na rzecz podwyższenia sprawności wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Na kilku miejskich budynkach są montowane baterie słoneczne, dzięki którym ogrzewana będzie woda. Planuje się ponadto, by w przyszłości każdy z mieszkańców miał możliwość zainwestowania w baterie słoneczne i pozyskiwania tą drogą energii.

 

Równie ważne jest oszczędzanie energii. W placówkach oświatowych wprowadzono program racjonalnego gospodarowania energią, poprzez systematyczne notowanie jej zużycia. Więcej na temat „Programu zarządzania energią i mediami w obiektach oświatowych miasta Rybnika” można przeczytać tutaj i tutaj.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-10-27

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt