Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dofinansowanie na solary


„Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej Miasta Rybnika” – to nazwa przedsięwzięcia, na realizację którego miasto uzyskało dofinansowanie z EkoFunduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Ze względu na konieczność dostosowania polskich warunków do norm unijnych władze miasta wiele uwagi poświęcają działaniom na rzecz podwyższenia sprawności wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii. Świadectwem tego jest między innymi zorganizowana w listopadzie ubiegłego roku konferencja pt. "Dywersyfikacja dostaw ciepła dla miasta Rybnika - szansa czy konieczność?", w której udział wziął profesor Jerzy Buzek, obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W czasie wspomnianej konferencji dyskutowano m.in. nad możliwościami wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Teraz przyszła pora na realziację niektórych ustaleń.

 

Najlepszym źródłem energii odnawialnej jest słońce. Energia słoneczna wykorzystywana jest za pośrednictwem kolektorów słonecznych (tzw. solarów). W państwach Europy Zachodniej kolektory używane są już od wielu lat. Ich wykorzystanie pozytywnie wpłynęło na krajowe bilanse energetyczne. Częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych przez system solarny planowane jest także w Rybniku.

 

Na kilku miejskich budynkach montowane są baterie słoneczne, dzięki którym ogrzewana będzie woda. Mowa o Miejskim Domu Pomocy Społecznej i Hotelu Olimpia, w których do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się obecnie pompy ciepła oraz nowo wybudowanej krytej pływalni w Boguszowicach, zaopatrywanej w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Dobór liczby kolektorów słonecznych uzależniony jest od zapotrzebowania na energię cieplną obiektu oraz możliwości montażowych charakteryzujących obiekt.

 

Docelowo, w budynku Hotelu Olimpia zostanie zamontowanych 36 kolektorów. Koszt budowy instalacji wynosi ogółem 218 060, 90 zł. Miasto wyłoży na ten cel 75 962,63 zł. Zadanie dotuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (65 418,27 zł) oraz Ekofundusz (76 680,00 zł). Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 9 stycznia 2010 r.

 

Dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przewidziano zamontowanie 78 kolektorów słonecznych. Koszt tego zdania wynosi 411 430,00 zł, w tym środki własne miasta: 39 575,00 zł, Ekofundusz: 166 140 zł, WFOŚiGW 205 715,00 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 9 stycznia 2010 r.

 

Budynek krytej pływalni w Boguszowicach będzie posiadał 96 kolektorów. Instalacja kosztować będzie 573 078, 90 zł. Miasto zapewni 368 598, 90 zł, a Ekofundusz: 204 480,00 zł. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na maj 2010 r.
Solary zostaną zamontowane na obiekcie krytej pływalni w Rybniku-Boguszowicach. Wykorzystanie energii słonecznej zredukuje koszty ogrzewania wody basenowej. Fot.: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.

 

 

Łącznie miasto Rybnik pozyskało 447 300,00 zł z Ekofunduszu i  271 133, 27 zł z WFOŚiGW.

 

Ekofundusz udzieli dotacji ze środków ekokonwersji polskiego długu, to jest środków, które zostały przeznaczone na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, w ramach zamiany polskiego zadłużenia zagranicznego. Jest to możliwe dzięki zawartemu 21 kwietnia 1991 roku w Paryżu przez rząd polski i rządy 17 krajów wierzycielskich (skupionych w Klubie Paryskim, nieformalnej grupie do spraw finansów z najbogatszych krajów świata) porozumieniu o redukcji i reorganizacji długu Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednim w tym zakresie umowom międzynarodowym.

 

Modernizacja dotychczas istniejących instalacji przyczyni się do redukcji szkodliwych substancji do otoczenia, a także do ograniczenia kosztów przygotowania ciepłej wody.

 

Nowe instalacje solarne będą wytwarzały rocznie około 80 GJ energii użytecznej, która pokryje około 40% całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb ciepłej wody we wskazanych obiektach. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej o ponad 36 tysięcy zł rocznie.

 

Instalacja solarna montowana jest także w budynku Zespołu Szkół Budowlanych. Roboty realizowane są tam w ramach termomodernizacji basenu. Całość inwestycji pochłonie 1 213 966,36 zł (środki własne: 509 889,36 zł, dotacja z WFOŚiGW: 172 854,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 531 223,00 zł). Koszt instalacji solarnej, obejmującej 24 kolektory, szacowany jest na 122 952,00 zł. Inwestycja powinna zakończyć się 9 lutego 2010 r.


Przyjęte rozwiązania są nowatorskie, nowoczesne, proekologiczne i spełniają normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki ich zastosowaniu wzrośnie świadomość ekologiczna lokalnej społeczności. Prawdopodobnie w przyszłości każdy z mieszkańców będzie miał możliwość zainwestowania w baterie słoneczne i pozyskiwania tą drogą energii.Solary na dachu Hotelu Olimpia. Zadaniem instalacji jest pozyskiwanie energii słonecznej i jej przekazywanie do odbiornika ciepła. Fot.: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-11-12

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt