Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Ośrodek już po remoncie


We wtorek, 24 listopada, odbyło się symboliczne otwarcie zmodernizowanego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego 16.W spotkaniu, połączonym z prezentacją placówki wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali, rybniccy radni oraz dziennikarze.

 

W budynku oprócz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii swoje siedziby mają: oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział Polskiego Związku Osób Niewidomych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, od roku 2004 działającą w formie jednostki budżetowej.

 
Zaproszonych gości, wśród których był prezydent Rybnika Adam Fudali oraz jego zastępca Ewa Ryszka, oprowadzała po ośrodku dyrektorka, Katarzyna Kusz. Fot. L. Tyl

   

Zakończony własnie kompleksowy remont ośrodka prowadzony był etapami od roku 2005 i obejmował  prace budowlano - remontowe na obiekcie oraz zagospodarowanie obejścia budynku.

W latach 2005 - 2008 wykonano prace remontowe na kwotę 691 683,60 zł w tym:

 • Wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej.
 • Częściową wymianę instalacji wodno - kanalizacynjej.
 • Wymianę kotłów centralnego ogrzewania.
 • Remont kotłowni.
 • Modernizację sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników.
 • Instalację podgrzewacza wody bieżącej (likwidacja piecyków typu junkers).
 • Remont sanitariatów i pomieszczenia socjalnego.
 • Przekształcenie powierzchni magazynowej na  sale terapeutyczne.
 • Wydzielenie ewakuacyjne klatki schodowej.
 • Montaż systemu elektrycznego oddymiania.
 • Wymiana zewnętrznej instalacji elektrycznej.

W kwietniu 2009r w wyniku wygranego przetargu Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Rybnika przystąpiła do wykonania kolejnych prac remontowych na kwotę 565 358,65 zł.


I. Prace wykonane wewnątrz budynku:

 • Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym
 • Montaż centrali i sieci tele - informatycznej.
 • Remont posadzek w wybranych pomieszczeniach (uzupełnianie wykładzin, demontaż paneli, renowacja parkietu, kafelkowanie).
 • Remont łazienki w schronisku.
 • Podział pomieszczeń ( budowa ścian działowych, montaż drzwi) w schronisku.
 • Demontaż w wybranych pomieszczeniach boazeri ściennych wykonanych z materiałów palnych
 • Przygotowanie tynków do malowania i malowanie wszystkich pomieszczeń.

II. Prace zewnętrzne:

 • Remont pokrycia dachu segmentu niskiego i daszków nad wejściami bocznymi.
 • Zadaszenie tylnego wejścia.
 • Zagospodarowanie terenu:
  -  utwardzenie nawierzchni placu, opaski wokół budynku, przebudowa chodników w strefie wejściowej w tym likwidacja barier architektonicznych
  -  wymiana ogrodzenia
  -  budowa boksu na śmieci
  -  montaż kaset retencyjno-rozsączających odwodnienia nawierzchni utwardzonych
  -  zagospodarowanie trawników z nasadzeniami roślinnymi
  -  montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

Łączny koszt przeprowadzonych remontów w latach 2005-2009:   1 257 042,21 zł

Środki finansowe pochodziły z budżetu miasta.Fot. L. Tyl

Całość remontu wykonywana była na czynnym obiekcie. Od lipca br wyłączone z użytkowania zostało jedynie schronisko "Przytulisko", ze względu na zachowanie bezpieczeństwa jego mieszkańców, obowiązujące przepisy ppoż i sanitarne oraz ryzyko uszkodzenia wykonywanych prac.

 

Schronisko "Przytulisko" działające w strukturach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przeznaczone jest dla kobiet i kobiet z dziećmi, które znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej lub losowej - tak zwanym stanie kryzysu.

Schronisko dysponuje 24 miejscami noclegowymi - ilość ta do tej pory zaspokajała potrzeby mieszkanek Rybnika.Miejsce w schronisku przyznaje dyrektor Ośrodka w formie pisemnego skierowania, na podstawie pisemnej prośby klientki, po wcześniejszym rozpoznaniu jej sytuacji bytowo - rodzinnej i materialnej. Pobyt w schronisku jest bezpłatny jednak ustawowo ograniczony do 3 miesięcy. Wyjątkiem mogą być kobiety i kobiety z dziećmi, które doświadczają przemocy w rodzinie.


Ze względu na specyfikę pracy Ośrodka w schronisku nie powinny przebywać osoby bezdomne, pełnoletnie wychowanki placówek opiekuńczo wychowawczych. Nie mogą przebywać osoby z zaburzeniami psychicznymi, uzależnione (z brakiem motywacji do leczenia) ubezwłasnowolnione, stosujące przemoc, będące nosicielami chorób zakaźnych lub osoby niezdolne do samoobsługi.

 

W trakcie pobytu w schronisku kobiety i dzieci mogą i powinny korzystać z specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

Po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej osoby przebywającej w schronisku pozostali członkowie rodziny są także motywowani do podjęcia spotkań indywidualnych, grupowych lub terapii rodzinnej, małżeńskiej, w zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny.

 
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-11-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt