Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Medal dla doc. Szczepana Wyry


W środę, 9 grudnia, w Urzędzie Miasta Rybnika, zasłużony dla miasta doc. dr inż. Szczepan Wyra został uroczyście uhonorowany medalem pamiątkowym „Beneficii Grata Civitas Rybnik”.



Medal wręczony został przez prezydenta Rybnika Adama Fudalego, okolicznościową laudację wygłosił jego zastępca Michał Śmigielski – były student doc. Wyry.
 
Dziękując władzom miasta za wyróżnienie, wzruszony Szczepan Wyra, podkreślił ciepło i sympatię, z jaką przyjęty został w rybnickim środowisku akademickim. Przypomniał też, że jego odwiecznym marzeniem było, by w Rybniku obok kierunków technicznych można było również studiować kierunki humanistyczne i ekonomiczne – to marzenie ziściło się w momencie utworzenia Zespołu Szkół Wyższych, który jak podkreślił Sz. Wyra, stał się ośrodkiem unikalnym na skalę kraju. 




Fot. L. Tyl

 

Beneficii Grata Civitas Rybnik to pamiątkowy medal ustanowiony w roku 1998 dla uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla społeczności miasta Rybnika. Medal wzorowany jest na pieczęci miejskiej i przedstawia rybę w otoczeniu orzecha wodnego, a w obwodzie zawiera napis w języku łacińskim, tłumaczony następująco:  „Społeczność Rybnika wdzięczna za wyświadczone dobro”.

 

Do tej pory medal „Beneficii Grata Civitas Rybnik” został przyznany pięciu osobom. Otrzymali go: Rosemarie Troscher, przewodnicząca stowarzyszenia niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury, Hans Fischaber i Michael Bromberger - burmistrzowie miasta Eurasburg, ks. Alojzy Klon, dawny proboszcz bazyliki św. Antoniego oraz Karol Miczajka, współzałożyciel filii Politechniki Śląskiej i Klubu Inteligencji Katolickiej oraz organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Modlitewnych Marszów Pamięci w Rybniku.


Podczas uroczystości doc. Wyra otrzymał także złotą "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Ustanowiona uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 odznaka przyznawana jest za całokształt działalności osobom, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. To wyróżnienie dla tych, którzy co najmniej przez okres dziesięciu lat pracowali zawodowo lub społecznie na terenie województwa śląskiego i zasłużyli się dla jego promocji.



Doc.Szczepan Wyra wpisał się do księgi pamiątkowej miasta. Fot. L. Tyl


Doc. Szczepan Wyra jest absolwentem wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Jako autor lub współautor  prac naukowo-badawczych, zyskał uznanie w kręgach naukowych oraz wśród inżynierów-praktyków. Swoim życiem oraz działalnością społeczną i zawodową zasłużył się dla Rybnika. Szczególnego podkreślenia wymaga jego wkład w rozwój szkolnictwa wyższego na terenie miasta.

 

Doc. Szczepan Wyra od roku 1954 pracował w Politechnice Śląskiej. W ciągu swojej 55-letniej kariery zawodowej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m. in. funkcję Prorektora ds. Studiów dla Pracujących, Dyrektora Instytutu Inżynierii Miejskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Ośrodka Szkoleniowego w Rybniku, Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów (lata 1994-2003) oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych (2003-2009).


Sprawując funkcję dyrektora uczelni w Rybniku, przeobraził ośrodek w silną jednostkę pozawydziałową Politechniki Śląskiej - Centrum Kształcenia Inżynierów. Z jego inicjatywy w CKI powołane zostały nowe, unikatowe w skali kraju specjalności: „inżynieria miejska", „budowlano-architektoniczna" oraz „energetyka komunalna".

 



Fot. L. Tyl

Na szczególne uznanie zasługuje wdrożony przez doc. Szczepana Wyrę model ścisłego współdziałania CKI z samorządami Rybnika i miast ościennych, polegający na podejmowaniu kierunków kształcenia, realizacji praktyk studenckich oraz doborze tematów prac dyplomowych i badawczych zgodnie z potrzebami miasta i regionu.

 

Współpraca doc. Szczepana Wyry z samorządami miast regionu rybnickiego oraz przedsiębiorstwami i jednostkami gospodarczymi była istotnym wkładem w powstanie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13.

Na podkreślenie zasługuje także ogromny dar i umiejętność współpracy doc. Szczepana Wyry z młodzieżą studencką, dla której jest autorytetem i wzorem nauczyciela akademickiego.

 



Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in. wykładowcy trzech uczelni tworzących rybnicki Kampus. Fot. L. Tyl




Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2009-12-09

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, o której cokolwiek wiem.
(Oscar Wilde)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt