Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Jeszcze o przebudowie DK 78


W nawiązaniu do artykułu „Są pieniądze na drogę, ale nie na wiadukt”, który ukazał się w czwartek, 21 stycznia br. na stronach portalu Rybnik.com.pl, zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem miasta w tej sprawie.Temat pozyskania przez miasto dofinansowania na przebudowę DK 78, poruszony w artykule „Są pieniądze na drogę, ale nie na wiadukt” potraktowany został bardzo pobieżnie. Co więcej, użyte tam sformułowania, jakoby „prezydent Rybnika nie był zainteresowany modernizacją wiaduktu” oraz że „urzędnicy zasłaniają się kłopotami” wprowadzają z pewnością elementy „sensacji”, nie wpływając jednak na rzetelność publikacji, do której redakcja jest zobowiązana.
 
Trzeba wiedzieć, że każda decyzja prezydenta o jakiejkolwiek miejskiej inwestycji, a zwłaszcza inwestycji o dużej wartości i strategicznym dla miasta charakterze, musi być oparta na dogłębnej analizie i wiedzy nie tylko budowlanej, ale też finansowej, prawnej i tej z zakresu możliwości korzystania ze wsparcia Unii Europejskiej.


Niżej argumenty, które przemawiają za słusznością podjęcia takiej, a nie innej decyzji w sprawie wniosku o unijne dofinansowanie dalszej przebudowy DK 78. Powinny one posłużyć rewizji tez zawartych we wspomnianym artykule, pozwalając uniknąć w przyszłości publikowania informacji bez zapoznania się z argumentami. 

 

 1. W konkursie, w którym Rybnik uzyskał dofinansowanie można było zgłaszać projekty polegające na przebudowie dróg krajowych leżących poza siecią TEN-T (transeuropejska sieć transportowa). Natomiast wiadukt kolejowy nad ul. Wodzisławską nie jest elementem drogi krajowej, tylko linii kolejowej przebiegającej nad tą drogą. Oznacza to, iż koszty jego przebudowy nie mogły być dofinansowane w opisywanym konkursie ze źródeł unijnych i byłyby tzw. kosztami niekwalifikowanymi (podwyższałyby jedynie o kilkadziesiąt milionów złotych koszty całkowite projektu).
    
 2. Jednym z podstawowych elementów oceny każdego projektu starającego się o dofinansowanie jest ocena, czy występujący o środki beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ocena, w jaki sposób beneficjent zapewni trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia projektu. Jak wiadomo, wiadukt kolejowy nad ul. Wodzisławską jest własnością jednej ze spółek PKP i miasto Rybnik nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek inwestycji na tym obiekcie bez zgody właściciela. Problematyczne jest również wykazanie trwałości inwestycji w kontekście braku wpływu na przebudowany wiadukt po zakończeniu projektu. Przytoczone wyżej czynniki związane z wiaduktem kolejowym nad ul. Wodzisławską z pewnością zaważyłyby na niższej ocenie wniosku lub wręcz na jego odrzuceniu, co spowodowałoby brak możliwości realizacji pozostałej części projektu, czyli przebudowy ulic: Wodzisławskiej, Reymonta i Kotucza oraz wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Gliwickiej.
    
 3. Koszt przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Wodzisławską oraz powiązanego z nim ronda szacowany jest na 40 mln zł. Oznacza to, iż koszt całego projektu zgłaszanego do dofinansowania podwoiłby się. Wpłynęłoby to bez wątpienia na wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu, które są przecież ważnym elementem oceny projektu i przy dużej konkurencji ze strony innych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie mogłoby  spowodować nieprzyznanie dotacji  miastu Rybnik.
    
 4. Osoba podejmująca decyzję o wyłożeniu kilkudziesięciu milionów złotych z budżetu miasta na przebudowę wiaduktu, którego nie jest właścicielem, musi brać pod uwagę również fakt narażenia się na zarzuty prokuratorskie oraz to, iż podstawowy szkielet komunikacyjny w naszym regionie jest dopiero w fazie tworzenia. Według analiz budowa tylko jednej drogi – autostrady A1 na odcinku Gliwice-granica państwa, będzie miała wręcz rewolucyjny wpływ na potoki ruchu także w naszym mieście. Wykonane na potrzeby studium komunikacyjnego miasta Rybnika analizy ruchu wykazały, iż około 40-50 proc. ruchu na DK 78 w Rybniku, a więc na odcinku Gliwice-granica państwa to ruch tranzytowy, który z pewnością w większości przeniesie się na budowaną obecnie autostradę, a ta na wspomnianym wyżej odcinku przebiega praktycznie równolegle do DK 78. Będzie to dotyczyło m.in. transportu ciężkiego, który w dużej mierze odpowiada za tworzenie się korków w tym miejscu, a także mieszkańców powiatu wodzisławskiego, którzy podróżując w kierunku aglomeracji górnośląskiej nie będą musieli przejeżdżać już przez Rybnik).  Oznacza to, iż decyzja o wydaniu ogromnej kwoty z miejskiego budżetu mogłaby okazać się chybiona. Wiadomo też, że skutecznym rozwiązaniem wielu (bo przecież nie wszystkich) problemów komunikacyjnych Rybnika byłaby budowa drogi Pszczyna-Racibórz do węzła autostrady A1 w Rowniu.
    
 5. Jednym z podstawowych celów projektu opisywanego w artykule jest dostosowanie nośności DK 78 na terenie Rybnika do europejskiego standardu wymaganego dla tego typu dróg, czyli do nośności 115 kN/oś stosowanej m.in. przy budowie autostrad (obecna nośność waha się pomiędzy 60 a 80 kN/oś). Oznacza to, iż droga pomimo, że jej wygląd dla przeciętnego mieszkańca jest taki sam, charakteryzuje się większą wytrzymałością i trwałością. Z efektów takiej przebudowy możemy od kilku lat korzystać na ul. Gliwickiej i Rybnickiej (DK 78 w stronę Gliwic).
   

O ile więc tytuł artykułu może wydawać się logiczny, to w świetle powyższych faktów wskazuje na ignorancję autora. Co więcej, wywołany został w sposób sztuczny i nieuzasadniony problem, który nierzetelnie przedstawia rzeczywistość. Niestety nie po raz pierwszy.
Być może przytoczone wyżej informacje przyczynią się do podniesienia jakości informacji przekazywanych przez portal Rybnik.com.pl jego czytelnikom…

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-01-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt