Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zakończenie projektu Rybnik to dobry adres


Konferencja w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. i A. Szafranków podsumowała realizowany od grudnia 2008 roku projekt „Rybnik to dobry Adres”. Przedsięwzięcie odbyło się w czwartek, 11 marca."Rybnik to dobry adres" to projekt, którego celem było przeprowadzenie kampanii promującej Rybnik jako miejsce atrakcyjne dla uprawiania turystyki biznesowej i sportowej. Wartość projektu to 457 tys. zł, z czego 85% sfinansowała Unia Europejska.

 

Projekt realizowany był w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika. Jego uczestnikami poza miastem byli przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej, gastronomicznej i sportowej w Rybniku, lokalne kluby i organizacje sportowe. Zaprezentowanie tych podmiotów na szerokim forum za pośrednictwem katalogów czy też poprzez udział w targach pozwoliło na przedstawienie kompletnej oferty miasta w zakresie turystyki sportowej i biznesowej.
 

Konferencja w rybnickiej szkole muzycznej była okazją do zaprezentowania zrealizowanych w ramach projektu zadań. Spotkanie otworzył prezydent Rybnika, Adam Fudali, podkreślając, że przedsięwzięcia służące budowaniu pozytywnego wizerunku miasta to działania niezwykle istotne.Rybnik to dobry adres - konferencja
Spotkanie otworzył prezydent Rybnika, Adam Fudali. Fot. L. Tyl.

 

W pierwszej części konferencji pracownicy Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, Krzysztof Jaroch i Krzysztof Kłosek, omówili podjęte w ramach projektu przedsięwzięcia i ich rezultaty. Prelegenci przypomnieli kreacje billboardów pokazujących miasto oraz jego walory przez pryzmat turystyki biznesowej i sportowej, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy można było zobaczyć przy najważniejszych drogach dojazdowych do Rybnika. Omówili także inne podjęte w ramach projektu działania, takie jak stworzenie i dystrybucja katalogów promujących Rybnik, promocja Rybnika na trzech branżowych imprezach targowych z zakresu turystyki i sportu, publikacja informacji o Rybniku w ogólnopolskim serwisie internetowym. Zaprezentowali także stronę internetową projektu (zobacz) wraz z "wirtualną wycieczką" oraz przypomnieli, że jednym z efektów realizacji przedsięwzięcia było powstanie internetowego informatora prezentującego wyspecjalizowane produkty turystyczne miasta w zakresie turystyki sportowej  i biznesowej.


Rybnik to dobry adres - konferencja
Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji, omówił założenia kampanii billboardowej. Fot. L. Tyl.

 

W trakcie konferencji wystąpił także dr Maciej Borsa, prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, który na przykładzie Rybnika omówił czynniki atrakcyjności miasta i ich rolę w procesie rozwoju. Prelegent podkreślił, że Rybnik w ciągu ostatnich  20 lat bardzo się zmienił, stając się z ośrodka typowo górniczego, nowoczesnym miastem o profilu edukacyjno-usługowo-administracyjnym. Dr Borsa zaznaczył, że właśnie dzięki temu Rybnik, jako jedno z pięciu miast europejskich i jedno z dwudziestu miast na świecie, wybrany został do realizacji w programu „żywych praktyk” (więcej) w ramach światowej kampanii prowadzonej przez ONZ.

 


Rybnik to dobry adres - konferencja
Dr Maciej Borsa na przykładzie Rybnika omówił czynniki atrakcyjności miasta. Fot. A. Kusidło

 

O Rybniku jako miejscu dobrym do życia opowiedzieli zebranym dr Tomasz Nawrocki i dr Krzysztof  Bierwiaczonek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opierając się na naukowych koncepcjach, prelegenci wykazali, że miasto może się rozwijać i mieć charakter twórczy, jeżeli posiada przestrzeń publiczną, wspomagającą wymianę myśli. Tak właśnie jest w Rybniku. Swoje wnioski naukowcy zaprezentowali w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania socjologiczne. Zgodnie z nimi Rybnik jest miastem ludzi zadowolonych, a rybniczanie bardzo pozytywnie postrzegają centrum swojego miasta. 


Rybnik to dobry adres - konferencja
Wyniki socjologicznych badań dotyczących Rybnika zaprezentował dr Tomasz Nawrocki. Fot. A. Kusidło

 

Konferencyjne wystąpienia oscylowały wokół kwestii ściśle związanych z Rybnikiem, jednak dotyczyły także spraw ponadlokalnych. 

 

Tomasz Stemplewski, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, omówił aktualny stan wdrażania strategii promocji marki "Śląskie" w zakresie atrakcyjności turystycznej. Prelegent podkreślił, że dzięki działaniom promocyjnym nasze województwo nie jest już postrzegane jedynie jako ośrodek przemysłu. Przeprowadzona kampania sprawiła, że Śląskie identyfikowane jest jako miejsce niebanalne, atrakcyjne i oferujące  szerokie możliwości. W tym zakresie rola Rybnika jest nie do przecenienia.


Rybnik to dobry adres - konferencja
Efekty nowego spojrzenia na promocję regionu przedstawił Tomasz Stemplewski. Fot. L. Tyl.

 

Założenia projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, którego celem jest stworzenie internetowego portalu turystycznego, ujednolicenie sieci punktów informacji turystycznej i kulturalnej oraz jednolite oznakowanie atrakcji turystycznych, przedstawił Adam Wawoczny, dyrektor Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

 

Z kolei Małgorzata Nejfeld, przedstawicielka Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz z Warszawy, omówiła doświadczenia i perspektywy związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych na sport, turystykę i promocję miast.


Rybnik to dobry adres - konferencja
O oprawę muzyczną przedsięwzięcia zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. i A. Szafranków. Fot. L. Tyl.
Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-03-12

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Panować nad sobą - to najwyższa władza.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt