Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Jerzy Buzek Honorowym Rybniczaninem


Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były premier Rządu RP, odebrał Honorowe Obywatelstwo Miasta Rybnika. Uroczystość, w której udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele wyższych uczelni, odbyła się w piątek, 21 maja w rybnickim magistracie.Stosowna uchwała w sprawie nadania profesorowi Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika została podjęta na wniosek prezydenta Rybnika Adama Fudalego, przez rybnickich radnych na sesji 24 marca br.

 

Profesor Jerzy Buzek jest czwartym, po Mieczysławie Brzoście, arcybiskupie Damianie Zimoniu oraz kompozytorze Henryku Mikołaju Góreckim, Honorowym Obywatelem Rybnika.Jerzy Buzek
Profesor Jerzy Buzek odebrał Honorowe Obywatelstwo Rybnika z rąk prezydenta Rybnika Adama Fudalego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Jaszczuka. Fot. L. Tyl

 

    

Odbierając okolicznościową statuetkę, Jerzy Buzek podkreślał swoją sympatię do Rybnika i jego „zawsze uśmiechniętych mieszkańców” . Nawiązał również do symbolicznej analogii, pomiędzy składającym się z 27 dzielnic Rybnikiem, a zrzeszającą 27 krajów Unię Europejską. 

 

 „To wyróżnienie, honor i zaszczyt zostać Honorowym Obywatelem Rybnika. Życzę Rybnikowi, mojemu miastu, wielu sukcesów, podobnie jak w przeszłości. Będę tu nadal częstym gościem, bo czuję się jak w domu. Teraz już także jako obywatel naszego miasta” –  te, skierowane do wszystkich rybniczan słowa, Jerzy Buzek wpisał w Księdze Pamiątkowej. 


Jerzy Buzek
Fot. L. Tyl

 

Uroczystą laudację na cześć Jerzego Buzka odczytał prezes zarządu Elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła:

 

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Premierze, Profesorze!
Szanowni Państwo!

Z wielkim uznaniem, zaszczytem i przyjemnością przedstawiam sylwetkę naszego dostojnego gościa - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pana Profesora Jerzego Buzka. Z pewnością moje słowa nie oddadzą jego zasług i osiągnięć. Będą tylko skromną próbą przedstawienia osoby nieprzeciętnie zaangażowanej w sprawy Europy, Polski, Śląska oraz Rybnika. Będą próbą przedstawienia niektórych tylko aspektów z szerokiej działalności publicznej męża stanu, patrioty, naukowca - i wreszcie Honorowego Obywatela Miasta Rybnika.

 

Pan Przewodniczący, profesor Jerzy Buzek, urodził się w 1940 roku w przygranicznych Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Po kilku latach zamieszkał z rodziną w Chorzowie. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1963 roku z dyplomem magistra inżyniera mechanika-energetyka. Swoją naukową działalność z powodzeniem kontynuował pracując w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, zdobywając tytuł doktora nauk technicznych. Tam też, po latach, objął funkcję dyrektora do spraw nauki. Naukowa kariera profesora Jerzego Buzka nie kończy się jednak w Gliwicach. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy do Wielkiej Brytanii, gdzie na Uniwersytecie w Cambridge zajmował się nowatorskimi badaniami, które w rezultacie przyczyniły się do uzyskania w 1979 roku habilitacji na Politechnice Śląskiej. Jako naukowiec, Pan Przewodniczący prowadził też zajęcia dydaktyczne – wykłady, seminaria i prace dyplomowe między innymi na Politechnikach w Gliwicach i w Opolu.

 

Błyskotliwa i zasłużona zarazem kariera naukowa skierowała jego kroki również do Rybnika, gdzie – zajmując się kompleksowo problemami odsiarczania gazów – jako pracownik Politechniki Śląskiej (wtedy jeszcze w stopniu docenta) był współtwórcą opracowania technologii instalacji do półsuchego odsiarczania spalin w Elektrowni „Rybnik” S.A., inaczej zwanej technologią suchą z nawilżaniem. Do 2008 roku był to podstawowy proces redukcji emisji tlenku siarki do atmosfery. W tym miejscu czuję się podwójnie zaszczycony, ponieważ instalacja ta z powodzeniem służy do dzisiaj naszej elektrowni i została uhonorowana szeregiem nagród, m.in. nagrodą „Złota ECOENERGIA’99” oraz tytułem „Lidera Polskiej Ekologii” przyznawanym przez Ministra Środowiska. Ja natomiast miałem przyjemność uruchamiać ją osobiście wraz z naszym szanownym honorowym współobywatelem.
Tak więc nieocenione stały się również: dorobek i wkład Pana Profesora w rozwój energetyki, gospodarki i nierozerwalnie z tym związane - tak cenne zwłaszcza na Śląsku – zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska.

  

Szanowni Państwo!
Ogromne uznanie ponad wszystko wzbudza działalność publiczna i polityczna Pana Profesora, Jerzego Buzka. Działalność w „Solidarności” od 1980 roku dała Panu Przewodniczącemu solidny fundament walki o ideały demokracji, wolnej Polski, poszanowania praw człowieka i Zjednoczonej Europy. Później ziściły się marzenia jego wczesnej młodości o objęciu mandatu posła na Sejm wolnej Rzeczpospolitej. W 1997 roku profesor Jerzy Buzek został desygnowany na Prezesa Rady Ministrów i kierował polskim rządem przez pełną kadencję - najdłużej z dotychczas urzędujących premierów. Jego rządy przypadają na bardzo ważny okres dla Polski. Wtedy nasz kraj wszedł w struktury NATO i miała miejsce zasadnicza faza negocjacji z Unią Europejską.

 

W 2004 roku, jako były już polski premier, profesor Jerzy Buzek zostaje posłem do Parlamentu Europejskiego, uzyskując największe poparcie społeczne w kraju. Ten silny mandat społeczny pozwolił mu na aktywny udział w pracy na forum europejskim. Był Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego oraz reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Jako eurodeputowany był też posłem sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. Nie bez znaczenia było również wspieranie działań związanych z powstaniem projektu pod nazwą „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską, którego miasto Rybnik było jednym z członków-założycieli.,

 

„Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie”, „Biały Węgiel 2006” czy statuetka gołębia ufundowana z okazji 60-rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka, to tylko wybrane nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymał Pan Profesor. W lipcu ubiegłego roku, po kolejnym spektakularnym sukcesie wyborczym, Pan Jerzy Buzek wybrany został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jego wybór stał się wymownym symbolem faktycznego otwarcia Unii Europejskiej na jej kraje członkowskie z byłego „bloku wschodniego”. Jesteśmy z tego dumni również my rybniczanie, czego wyrazem jest także dzisiejsza uroczystość.

 

Pan Przewodniczący, profesor Jerzy Buzek, mimo piastowania wysokich funkcji państwowych i politycznych oraz pełnienia niezliczonych obowiązków, zawsze pamięta o Ziemi Śląskiej, stając się jej niezłomnym ambasadorem. Jest człowiekiem, któremu na sercu leży dobrze pojęty rozwój regionów i dobro ich mieszkańców. Dotychczasowa działalność Pana Przewodniczącego jest doskonałym przykładem na to, jak można z powodzeniem i korzyścią dla Polski i Śląska łączyć w sobie cechy nieocenionego naukowca, wspierającego nasz przemysł i gospodarkę oraz wybitnego polityka-patrioty, który swą postawą niejednokrotnie dał świadectwo pozytywnej determinacji w walce o dobro Ojczyzny, nie zapominając przy tym być po prostu otwartym, życzliwym dla innych i pełnym sympatii człowiekiem. Ta – w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu – „ludzka twarz” naszego dostojnego honorowego obywatela Rybnika jest w mieście dobrze znana. Profesor Jerzy Buzek wielokrotnie wspierał działania podejmowane przez samorząd naszego miasta. Uczestniczył również ważnych dla Rybnika i jego mieszkańców wydarzeniach. Był świadkiem przyznania władzom miasta insygniów Rady Europy za pielęgnowanie międzynarodowych kontaktów oraz ciągle wspomaga inicjatywy podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy promowania odnawialnych źródeł energii. Uczestniczy nie tylko w dużych przedsięwzięciach, ale i w niewielkich lokalnych wydarzeniach, dając świadectwo temu, jak ważni są dla niego mieszkańcy nie tylko samego Rybnika, ale też regionu.

 

Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że Pan Przewodniczący często i chętnie wraca do Rybnika - jesteśmy z tego faktu dumni. Natomiast wyrazem naszego szacunku i uznania jest dzisiejsze przyznanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Rybnika, będące wypełnieniem przytoczonej wcześniej uchwały Rady Miasta Rybnika.
 


Jerzy Buzek
Fot. L. Tyl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-05-21

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt